Poljoprivreda                       đubrenje voćaka                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

ĐUBRENJE VOĆAKA

 

ĐUBRENJE ŠLJIVE

 ĐUBRENJE MALINE

ĐUBRENJE KUPINE

 

ĐUBRENJE ŠLJIVE

Orijentacione količine hraniva za đubrenje mladih šljiva (u gramima po stablu)
Godina posle sadnje N P2O5 K2O
I 30 10 40
II 60 20 80
III 90 30 120
  •  u vreme sadnje pored stajnjaka dodati 100-150 grama kombinovanog mineralnog đubriva NPK (10:12:26 ili 15:15:15 ili 16:16:16 i sl.)

  • rano u proleće prve godine prihraniti 2 puta - u martu i krajem aprila sa po 120 grama KAN-a ili po 70 grama uree.

  • u drugoj godini kompleksno NPK đubrivo 400 kg/ha (decembar), a u proleće u martu i krajem aprila po 170 grama KAN-a ili 90 grama uree

  • u trećoj godini (decembar) 400 kg/ha NPK, a u proleće od marta do početka maja (2x) po 200 grama KAN-a ili 100 grama uree

  •  u četvrtoj godini, u dva navrata (mart i početak maja) rasturiti po 150 kg/ha KAN-a (300 kg) ili po 90 kg/ha uree (180 kg), a u decembru jesen 500 kg/ha NPK.

  •  u petoj godini, u dva navrata (mart i početak maja) rasturiti po 150 kg/ha KAN-a (300 kg) ili po 90 kg/ha uree (180 kg), a u decembru jesen 550 kg/ha NPK.

 

STRANICA U IZRADI

 

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 20-01-2011