Poljoprivreda          drago milišević - bibliografija radova                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

Prof. dr Drago Milošević

 -bibliografija radova-

(1984-2009) *

 

Монографија „Атлас сорти кромпира“, аутори Стојан Јевтић, Зоран Васиљевић, Живко Бугарчић и Драго Милошевић, Институт «Србија», 1994.

Монографија „Сорте кромпира“, аутор Драго Милошевић, Институт «Србија», 2000. (633.491:631.526.32; ID=84313868).

Монографија „Малина, купина и кромпир“, аутори Михаило Николић и Драго Милошевић, Еколошко друштво «Драгачево», Гуча, 2002. (ISBN 86-83859-01-0; COBISS-ID 97568012)

Монографија „Болести кромпира са основама семенарства“, аутор Драго Милошевић, Институт «Србија» и «Драганић», 1998. (ISBN 86-441-0268-0).

Поглавље у монографији „Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска“ Могућност унапређења производње кромпира на подручју шарпланинских жупа“, стр. 317-326, аутори Драго Милошевић, Живко Бугарчић, Зоран Васиљевић, Мирко Милинковић, (1997) Српскa академије наука и уметности, Географски институт „Јован Цвијић“, књига 40/III, Београд (ISBN 86-80029-04-1).

Поглавље у монографији „Plant Physiologi in New Millenium“ - „Sulfonilurea herbicides – mode of action, 101-108. (Едитор: Quarrie S., Крстић Б., Јањић В.). Аутори Vaskrsija Janjić, Ljubinko Jovanović, Tatjana Blanuša, Drago Milošević.(2002). (ISBN: 86-7384-011-2; COBISS-ID 97215756).

Поглавље у монографији „Заштита биља - данас и сутра-  „Проучавање појаве и узрочника прстенасте некрозе кртола кромпира“, стр. 187-196, аутор Драго Милошевић, 1994. (ID=35779596)

Поглавље у монографији „Брдско-планинска подручја стање, перспективе и развој пољопривреде, задругарства и села“ -  „Актуелни проблеми производње кромпира и пасуља на брдско планинском подручју“, стр. 230-235, аутори Живослав Миладиновић, Душан Стефановић, Зоран Васиљевић и Драго Милошевић, 1995.

Монографија „Заштита кромпира – болести, штеточине, корови, семенарство (392 стр.), аутор Драго Mилошевић, издавач Агрономски факултет, Чачак, 2009. године (ISBN 978-86-82107-99-6; COBISS – ID 169410060). Књига ушла у ужи избор за доделу награде „Даница Марковић“ за књигу године 2009 (писани доказ). Књига ће конкурисати код Министарства за науку за проглашење монографије за „Истакнуту монографију националног значаја“  .

Поглавље у монографији „Заштита ускладиштених биљних производа од штетних организама“ -  „Заштита ускладиштеног кромпира од штетних организама /стр. 123-144/), аутор Драго Милошевић, Институт за пестициде и заштиту животне средине, 2008. године. (Плакета за посебан допринос научноистраживачком раду у области биотехничких наука /уручена 28.10.2009 на сајму књига у Београду/) (ISBN 978-86-86869-09-2; COBISS – ID 151505676). 

Поглавље у монографији „Унапређење пољопривредне производње на Косову и Метохији“ – „Безвирусни садни материјал-основа за интензивну производњу кромпира и повећање ресурса хране, аутор Драго Милошевић, издавач Пољопривредни факултет Приштина - Зубин Поток, 2007. (ISBN 978-86-80737-13-3; COBISS. SR-ID 144875276)

Поглавље у монографији Унапређење пољопривредне производње на Косову и Метохији- Стање и перспективе развоја производнје кромпира у Босни и Херцеговини), аутори Јосип Ћота, Драго Милошевић и Ивица Ђаловић, издавач Пољопривредни факултет Приштина - Зубин Поток, 2007. (ISBN 978-86-80737-13-3; COBISS. SR-ID 144875276)

Фитопатологија – практикум, Драго Милошевић, Агрономски факултет, 2008. (ISBN 978-86-82107-00-2; COBISS – ID 149412108).

 

zaštita krompira/potato protection - diseases, pests, weeds and potato seed production

 

Matijević D., Rajković S., Milošević D., Čakarević V., Bošković T. (1996): Several years of investigation on the efficay of fungicides on the causer of potato late-blight (Phytophthora infestans), Acta Horticulturae 462: 377-383.

Milošević D., Petrović O. (1996): A study of aphid flight activity (Homoptera, Aphididae), potential vectors of potato viruses. Acta Horticulturae, 462: 999-1006.

Ružić, Đ., Milinković M., Milošević D., (1996): In vitro propagation of potato (Solanum tuberosum L.). Acta Horticulturae, 462: 959-964.

Broćić, Z., Milošević, D., Macak, M., Tyr, Š. (2008): The influence of an organic and conventional systems on chemical composition of potato tubers. Cereal Research Communications Vol. 36: 679-682 [M23–3 bodа].

Đalović, I., Cvijović, M., Milošević, D., Komljenović, I. (2008): Nitrogen and phosphorus fertilization impacts on wheat nutritional status. Cereal Research Communications, Vol. 36, Suppl., p. 695–698 [M23–3 boda].

Милошевић Д., Славковић С., (1986): Досадашња искуства и предлози за организовање и производњу семенског кромпира у СР Србији са посебним освртом на примену обавезних мера у технологији производње. Семенарство 3-4:90-93, Загреб.

Бутуровић Делвета, Милошевић Д., (1988): Југословенска библиографија кромпира. Семенарство бр. 5 (88) 4-5:127-166, Загреб.

Бутуровић Делвета, Милошевић, Д. (1988): Осврт на научно истраживачки рад на кромпиру у Југославији (1901-1988). Семенарство бр. 5 (88) 4-5:108-125, Загреб.

Đalović, I., Milošević, D., Macák, M., Týr, Š. (2008): Impact of weed control on potato infestation and yield. University of Agricultural Sciences and Veterinar Medicine of the Banat Timisora. Scientifical Papers Faculty of Agriculture Vol. 40 (1), p. 385–388. Editura, Agroprint, Timisoara.

Janjić, V., Milošević, D., Đalović, I. (2004): Uticaj herbicida, derivata sulfoniluree i njihovih kombinacija sa drugim jedinjenjima na korovsku sinuziju useva kukuruza. Herbologia. An International Journal on Weed Research and Control. The Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina and The Weed Science Society of Bosnia and Herzegovina. Sarajevo, Vol. 5, No. 1. p. 41–51.  

Janjić, V., Milošević, D., Đalović, I. (2005): Possibilities for the application of acetohlor and dichloramid herbicide combination before and after maize emergence. Herbologia. An International Journal on Weed Research and Control. The Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina and The Weed Science Society of Bosnia and Herzegovina.  Sarajevo, Vol. 6, No. 3. p. 7379.

Janjić, V., Milošević, D., Đalović, I. (2006): Investigation of rimsulfuron efficacy in potato crop in different agroecological conditions. Plant Protection. Vol. XVII, No. 1. pp. 145–153. Skopje.

Jovović, Z., Danijela Stešević, Momirović, N., Milošević, D., Đalović, I. (2005): The impact of different ways of weed control on the weedness and the potato seed crop yield near Pljevlja. University of Agricultural Sciences and Veterinar Medicine of the Banat Timisora. Scientifical papers Faculty of Agriculture XXXVII, p. 591–597. Editura, Timisoara.

Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2004): Утицај продужног деловања различитих система ђубрења и примене неких педомелиоративних мера на интензитет обољења кртола кромпира обичном краставошћу (Streptomyces scabies Thaxt.). Агрознање, Вол. 5, Но. 4., стр. 117–126.  

Milošević, D., Đalović, I. (2006): Najznačajnije bolesti krtola krompira i njihovo suzbijanje. Radovi Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Vol. LI, No. 57/2: p. 103–120. Sarajevo.

Milošević, D., Đalović, I. (2006): The effect of some soil amendment measures on the number of actinomycetes and the degree of potato tuber damage by common scab (Streptomyces scabies ex Thaxter, 1892) Lambert & Loria, 1989. Plant Protection. Vol. XVII, No. 1. pp. 131–143. Skopje.

Милошевић, Д., Ђаловић, И., Бугарчић, Ж. (2008): Значај здравог садног материјала у циљу повећања производње кромпира. Агрознање, Вол. 9, Но 1: 5-17. (прегледни рад) [М51–2 бода].

Бугарчић, Ж., Милошевић, Д., Ђаловић, И., Манојловић, Д. (2008): Савремени правци у оплемењивању кромпира и актуелни сортимент. Агрознање, Вол. 9, бр 3: 41-53. (прегледни рад)

Milošević, D., Đalović, I., Čivić, H. (2005): Uticaj promjene nekih osobina zemljišta na intezitet oboljenja krtola krompira običnom krastavošću (Streptomyces scabies Thaxt.). Radovi Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Vol. L, No. 55/1: p. 33–42. Sarajevo.

Veljović-Jovanović, S., Jovanović, Lj., Milošević, D., Djalović, I. (2004): Photosynthetic characteristics of potato leaves infected by potato virus YN and potato leaf roll virus. University of Agricultural Sciences and Veterinar Medicine of the Banat Timisora. Scientifical papers Faculty of Agriculture XXXVI, p. 567–570. Editura, Timisoara.

Милошевић Д., Костић Весна (1994): Значај узгоја отпорних сората у систему интегралне заштите кромпира од пламењаче (Phitophthora infestans (Mont) de Bary). VI Симпозијум са међународним учешћем Поврће и кромпир. Савремена пољопривреда, ванредни број: 526-533.

Милошевић Д., (1994): Резултати проучавања осјетљивости неких сората кромпира према прстенастој некрози кртола (ПНКК). VI Симпозијум са међународним учешћем ПОВРЋЕ И КРОМПИР. Савремена пољопривреда, ванредни број: 534-538.

Милошевић Д., (1999): Унапређење производње и контроле над производњом семенског кромпира у Југославији. Југословенски научно стручни скуп Унапређење производње кромпира у југославији. Биљни лекар бр. 2:148-155, Нови Сад.

Милошевић Д. (2002): Вируси кромпира, њихови вектори и сузбијање. XXIII семинар из заштите биља Војводине. Биљни лекар, стр. 27-30, Нови Сад.

Милошевић Д., (1986): Прилог истраживању инфективне (вирозне) природе нитавости клица кромпира. Заштита биља 37(4), бр. 178:355-361.

Милошевић Д., Домановић М., (1989): Могућности и проблеми примјене серолошке (ЕЛИСА) и визуелне дијагностике вируса увијености лишћа кромпира, ВУЛК (PLRV) у клонској селекцији. Заштита биља 40 (2) бр. 188:181-186.

Милошевић Д., (1989): Распрострањеност неких вируса кромпира у подручју Западне Србије. Заштита биља 40 (3) бр. 189 :367-374.

Тошић М., Крстић Бранка, Обрадовић Ивана, Милошевић Д., (1990): ЕЛИСА метода открива заједничке епитопе вирусних антигена. Заштита биља 41 (2) бр.192:165-172.

Milošević D., Tošić M., (1991): Reliability of the potato plant organs in proving the potato leaf roll virus (PLRV) and potato virus Y (PVY) by ELISA test. Plant protection 42 (4): 267-275.

Milošević D. (1992): The occurence of the necrotic strain of potato virus Y (PVYN) in some localities in Serbia. Zaštita bilja 43(3) br.201:197-202.

Арсенијевић М., Милошевић Д., Ђуришић С., Гајић О., Иштван М., (1993): Ervinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey et al. 1923 паразит кромпира. Заштита биља 44(4) бр. 206:271-282.

Арсенијевић М., Сидор М., Пурар Б., Ђуришић С., Милошевић Д., (1993): Примена ензимско-имуноадсорпционог (ЕЛИСА) теста у доказивању Erwinia carotovora subsp. atrseptica, патогена кромпира. Заштита биља 44 (2) бр. 204:97-101.

Арсенијевић М., Ђуришић С., Милошевић Д., Иштван М., Гајић О., (1994): Карактеристике сојева Erwinia carotovora subsp. atroseptica i Erwinia carotovora subsp. carotovora изолованих из оболелих стабљика и кртола кромпира. Заштита биља 45 (1) бр. 207:27-39.

Arsenijević M., Đurišić S., Milošević D., (1994): Erwinia carotovora subsp. atroseptica potato pathogen in our country. Zaštita bilja 45(3) br.209:169-178.

Милошевић Д. (1996): Ефикасност уља и инсектицида у заштити биљака кромпира од заразе Y и вирусом увијености лишћа кромпира (Y-ВКр и ВУЛКр) Заштита биља 47 (4), 218:333-342.

Милошевић Д. (1996): Утицај локалитета и начина преношења на интезитет ширења неких вируса кромпира. Заштита биља 47 (3), 217: 205-218.

Милошевић Д. Чакаревић Весна, Бошковић Т., (1996): Ефикасност неких инсектицида у сузбијању кромпирове златице (Leptinotarsa decemlineata Say). Пестициди 11 (3): 179-185.

Milošević D., Stoiljković B., (1994): Effects of Disease Ratings Caused by Some Important Viruses on Some Quality and Other Traits of Tubers and Potato Plants. J. Sci. Agric. Research 57, 199: 81-87.

Милошевић Д., Чакаревић Весна, Гавриловић З., Димитријевић Р. (2000): Значај узгоја отпорних сорти и примене фунгицида у заштити кромпира од пламењаче. Архив за пољопривредне науке (61), 215:221-229.

Милошевић Д. (2000): Стање и перспективе производње семенског кромпира у Југославији. Архив за пољопривредне науке (61), 215: 5-27.

Милошевић Д., Ивановић М., Јањић В., Перић И., Јаснић С. (2000): Заштита кромпира од болести, штеточина и корова. Архив за пољопривредне науке (61), 215: 73-99.

Милошевић Д., Братић М. (2000): Производња безвирусног и основног семенског кромпира у Југославији–стање и могућности. Архив за пољопривредне науке (61), 215: 115-130.

Милошевић Д., Милинковић М., Бошковић Т., (1997): Производња безвирусног семенског кромпира културом ткива у Југославији. Селекција и семенарство бр. 3-4: 121-124.

Милошевић Д., Стоиљковић Б., (1989): Утицај заражености садног материјала кромпира важнијим вирусима и количина употребљених минералних ђубрива на принос кромпира. Савремена пољопривреда 37 бр. 5-6:255-262.

Милошевић Д., Стоиљковић Б., (1991): Утицај вишегодишњег умножавања кртола у условима високог инфекцијског притиска на степен изрођавања кромпира. Савремена пољопривреда 5:19-24.

Милошевић Д., Васиљевић З., Обрадовић  Ж., (1993): Стање, проблеми и перспективе у производњи семенског кромпира у Србији. Савремена пољопривреда 41 (3):113-118.

Тодоровић М., Стоиљковић Б., Милошевић Д., Бабић С., (1996): Утицај органских и минералних ђубрива на састав микрофлоре и њену заступљеност у хумусно-силикатном земљишту. Савремена пољопривреда 45 (3-4): 121-125.

Милошевић Д., (1991): Распрострањеност вируса цртичастог мозаика у неким сортама и хибридима кромпира на подручју Гуче. Зборник радова: 39-59. Пољопривредни факултет, Београд.

Milošević D., (1997): Some experience in the identification of "poty" potato viruses by ELISA. Acta Agriculturae Serbica Vol. 2, br. 3:11-18.

Milošević D., Đalović I. (2002): The Intensity of Potato Virus Y (PVY) Infection in different localities of West Serbia and its Importance to Seed Potato Production. Acta Agriculturae Serbica Vol. VII, 14: 61-70.

Милошевић Д., Чакаревић Весна. (1995): Искуства у оптималној заштити кромпира од болести и штеточина. Пољопривредне актуелности: 71-75.

Милошевић Д. (1996): Стање и проблеми у производњи кромпира у Србији са посебним освртом на сјеменарство. Пољопривредне актуелности 1-2: 40-46.

Ранковић М., Пауновић Светлана, Милошевић Д., (1985): Примена ЕЛИСА технике у производњи безвирусног семенског кромпира. Пољопривреда бр. 308-309:73-80, Друштво инжењера и техничара Србије.

Поповић Ж., Милошевић Д., (1988): Прекид мировања окаца кртола кромпира разних сората применом гиберелина. Зборник радова св. 6: 100-108. Завод за кромпир, Гуча.

Милошевић Д., (1988): Прилог истраживању вирусне природе коврџавости лишћа кромпира. Зборник радова св. 6:89-94. Завод за кромпир, Гуча.

Милошевић Д., Васиљевић З., Петровић Д., (1988): Степен заражености неких хибрида кромпира Ф1 генерације вирусом увијености лишћа (PLRV), вирусом цртичастог мозаика (PVY), вирусом мозаика (PVX), и S вирусом (PVS) кромпира. Зборник радова: 95-99 Завод за кромпир, Гуча.

Милошевић Д., Домановић М., Савић С., (1988): Организација производње и стручне контроле над производњом семенскиг кромпира у Sрбији. Зборник радова:109-113 Завод за кромпир, Гуча.

Милошевић Д., (1995): Распрострањеност и штетност вируса кромпира у Југославији. Биљни лекар бр. 6, стр. 633-637.

Милошевић Д., Весна Чакаревић, Бошковић Т., (1998): Болести семенског кромпира и њихово сузбијање. Биљни лекар бр. 2:139-147.

Милошевић Д., (1999): Непаразитне (неинфективне) болести кромпира: оштећења ниским температурама. Биљни лекар бр. 3:254-258, Нови Сад.

Милошевић Д., (2002): Пламењача кромпира (Phytophthora infestans (Mont) de Bary), проблеми у сузбијању и утицај на производњу кромпира у Србији. Биљни лекар, бр. 3: 193-200. 

Милошевић Д., (2003) Још једном о кромпировој златици. Биљни лекар, бр. 5: 502-507.

Јаснић С., Милошевић Д., Баги Ф. (2003): Вируси паразити семена. Биљни лекар бр. 6: 610-621.

Јањић, В., Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2005): Генетичка трансформација и значај трансгених биљака у сузбијању отпорних корова. Трактори и погонске машине, Вол. 10, бр. 2: стр. 51–65. Нови Сад.

Janjić, V., Milošević, D., Đalović, I., Tyr, S. (2007): Weed Resistance to Herbicides–Mechanisms and Molecular Basis. Acta Agriculturae Serbica, Vol. XII, 24 (2007), p. 19–40.

Јањић, В., Врбничанин Сава, Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2005): Резерве семена коровских биљака у земљишту. Биљни лекар, Вол. XXXIII, Но. 6, стр. 652–659.

Милошевић, Д. (2004): Болести ускладиштеног кромпира и њихово сузбијање. Биљни лекар, 3-4: 267-279

Милошевић, Д., Бугарчић, Ж. (2005): Утицај неких чинилаца на здравствено стање садног материјала и укупну производњу кромпира у Србији. Трактори и погонске машине, Вол. 10, бр. 2: 138–148

Милошевић, Д., Бугарчић, Ж., Ђаловић, И. (2007): Распрострањеност и штетност црне трулежи приземног дела стабла кромпира. Биљни лекар, Вол. XXXIV, бр. 5, стр. 499–505. 

Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2005): Информационе технологије и управљање информационим системима у пољопривреди. Трактори и погонске машине, Вол. 10, Но. 2: 352–360. Нови Sад.

Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2005): Утицај облика вегетационог простора на принос и структуру приноса неких сорти кромпира. Journal of Scientific Agricultural Research 66, 233, (2005/1) п. 89–100. 

Милошевић, Д., Ивановић, М., Ивановић, М. (2004): Епидемијска појава пламењаче кромпира и парадајза у Србији. Пестициди и фитомедицина Вол. 19. бр 3:159-166 [М51–2 бода].

Продановић, С., Манојловић, Д., Милошевић, Д., Живановић, Т. (2007): Примена кластер анализе за оцену селекционе вредности Ф1 сејанаца кромпира. Journal of Scientific Agricultural Research, Вол. 68, бр. 241: 39-46.

Dimitrijević R., Milošević D., Vasiljević Z., Bošković T., Gavrilović Z., (1998): The influence of magnesium fertilizer "Fertimag" on potato productivity. Proceedings of 2nd Balkan Symposium on field crops, p. 413-416, Novi Sad.

Милошевић Д. (1998): Значај брдско-планинских подручја Југославије у производњи сјеменског кромпира. International conference TEMPO-HP '98. Sавремена пољопривреда, ванр. број, стр 65-71.

Milošević D., Vinterhalter D., Koprivica S. (1999): Intumescence development in potato cultivars and hybrids. Proceedings of the 14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, p. 612-613. Sorento, Italia.

Milošević D. (1995): The intensity of spreading of potato viruses in some localities in Yugoslavia. Proceedings of the 9th EAPR Virology Section Meeting. Bled, Slovenia p. 173.

Matijević D., Rajković S., Milošević D., Čakarević V., Bošković T., (1996): Several years investigation on the efficiency of fungicides on the causer of potato fire blight (Phytophthora infestans (Mont) de Bary). First Balkan Symposium. The book of abstracts, 242.

Ružić, Đ., Milinković M., Milošević D. (1996): In vitro propagation of two potato (Solanum tuberosum L.) cultivars. First Balkan Symposium. The book of abstracts, 262.

Milošević D., Petrović Olivera. (1996): A study of aphid flight activity (Homoptera, Aphididae), potential vectors of potato viruses. First Balkan Symposium. The book of abstracts, 270. Rad je štampan i prikazan je pod brojem 4.

Ninković S., Miljuš-Đukić J., Ćalović M., Vinterhalter B., Milošević D., Vinterhalter D. (1998): Effect of ipt gene on the growth pattern and stolone formation of potato shoot cultures. IX International congress on plant tissue and cell culture. Jerusalem, 14-19.jun. Astracts page 184.

Milošević D., Manojlović D., Koprivica S., Vinterhalter D. (2000) Susceptibility of potato hybrids to intumescences. Book of abstracts 2nd Balkan symposium on vegetables and potatoes, p. 95.

Милошевић Д., Петровић Д. (2000): Вирусне болести и производња семенског кромпира. Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним учешћем. Зборник резимеа, стр. 59-60.

Милошевић Д., Тркуља В. (2000): Епифитотична појава пламењаче кромпира на подручју СР Југославије и Републике Српске у 1999. години. Научно-стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним учешћем. Зборник резимеа, стр. 78-79.

Broćić, Z., Đalović, I., Milošević, D. (2006): Integralna agrotehnika u funkciji povećanja prinosa krumpira. 41st Croatian & 1st International Symposium on Agriculturae. Proceedings, p. 357–358. 13th–17th, February, Opatija.

Ђаловић, И., Броћић, З., Милошевић, Д. (2007): Ниво агротехничких мера у производњи кромпира у Србији. Научно–стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним учешћем: „Научна подршка развојној стратегији пољопривреде Републике Српске“, Зборник сажетака, стр. 93–94, Теслић, 7–9, март, 2007. 

Ђаловић, И., Бугарчић, Ж., Броћић, З., Милошевић, Д. (2006): Фенотипске вредности и варијабилност продуктивних особина нових сорти кромпира у различитим агроеколошким условима. Научно–стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним учешћем: „Производња хране у условима европске законске регулативе“, Зборник сажетака, стр. 44, Теслић, 13–16, март, 2006.

Ђаловић, И., Јањић, В., Милошевић, Д. (2008): Ефикасност хербицида различитог механизма деловања у сузбијању корова у кромпиру. 5. Симпозијом о заштити биља у БиХ. Сарајево, 16-18.12. 2008. Зборник резимеа, стр. 68-69

Đalović, I., Milošević, D., Broćić, Z. (2008): Effect of different levels of NPK fertilizers on potato tuber yield. International Scientific Meeting „State, Possibilities and Perspectives of Rural Development on Area of Huge Open–Pit Minings. Thematic Proceedings, p. 382–386. Belgrade–Vrujci Spa, April 24–25th, 2008.

Đalović, I., Milošević, D., Macák, M., Týr, Š. (2008): Impact of weed control on potato infestation and yield. University of Agricultural Sciences and Veterinar Medicine of the Banat Timisora. Scientifical Papers Faculty of Agriculture Vol. 40 (1), p. 385–388. Editura, Agroprint, Timisoara.

Ђаловић, И., Милошевић, Д.., Пауновић, А. (2007): Прехрамбена вредност и неке особености производње и потрошње кромпира. International Scientific Meeting „Multifunctional Agricultural and Rural Development (II)–rural values preservation“, Thematic Proceedings, First book, p. 181–191. Belgrade/Beocin.

Дугалић, Г., Ђаловић, И., Јелић, М., Милошевић, Д. (2007): Хемијске карактеристике лесивираних земљишта Србије и њихова погодност за гајење кромпира. Међународни научни скуп „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у Републици Српској“. Тематски зборник, стр. 301–305. Јахорина, 13–14. децембар, 2007. Република Српска, Босна и Херцеговина.

Јањић, В., Ђаловић, И., Милошевић, Д., Пауновић, А. (2007): Утицај хербицида различитог механизма деловања на коровску синузију и принос зрна озиме пшенице. Међународни научни скуп „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у Републици Српској“. Тематски зборник, стр. 432–441. Јахорина, 13–14. децембар, 2007. Република Српска, Босна и Херцеговина.

Јањић, В., Ђаловић, И., Милошевић, Д., Пауновић, А. (2007): Утицај хербицида различитог механизма деловања на коровску синузију и принос зрна озиме пшенице. IV Симпозијум о заштити биља у Босни и Херцеговини. Зборник резимеа, стр. 31. Теслић, 11–13 децембар, 2007. [М34–0.5 бодова].

Јањић, В., Малиџа, Г., Ђаловић, И., Милошевић, Д. (2007): Новије могућности контроле корова у поврћу. IV Sимпозијум о заштити биља у Босни и Херцеговини. Зборник резимеа, стр. 33–34. Теслић, 11–13 децембар, 2007.

Јањић, В., Милошевић, Д., Ђаловић, И., Горица Цвијановић (2006): Улога и значај примене пестицида у циљу повећања пољопривредне производње. Економика пољопривреде, ТБ/2006, Вол. LIII, бр. TB (13–667). International Scientific Meeting „Multifunctional Agricultural and Rural Development (I)–Development of Local Communities“, Proceedings, p. 367–380., 7–8, December, Belgrade/Mali Zvornik.

Јелић, М., Ђаловић, И., Дугалић, Г., Милошевић, Д. (2007): Оптимална технологија гајења као предуслов повећања приноса и квалитета стрних жита. Међународни научни скуп „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у Републици Српској“. Тематски зборник, стр. 337–345. Јахорина, 13–14. децембар, 2007. Република Српска, Босна и Херцеговина.

Jovović, Z., Danijela Stešević, Momirović, N., Milošević, D., Đalović, I. (2005): The impact of different ways of weed control on the weedness and the potato seed crop yield near Pljevlja. University of Agricultural Sciences and Veterinar Medicine of the Banat Timisora. Scientifical papers Faculty of Agriculture XXXVII, p. 591–597. Editura, Timisoara.

Koprivica, R., Veljković Biljana, Stanimirović, N., Milošević, D. (2007): Performance examinations of a single-row potato digger. POTATO-GROWING, Proceedings, Volume 13, Minsk, p. 190-196

Милошевић, Д. (2008): Заштита кромпира од проузроковача болести у процесу производње садног материјала. 5. Симпозијом о заштити биља у БиХ. Сарајево, 16-18.12. 2008. Зборник резимеа, стр. 34-35

Милошевић, Д. (2009): Вируси као лимитирајући чиниоци производње семенског кромпира у државама региона – стање и могућност сузбијања - . 6. Симпозијом о заштити биља у БиХ. Тузла, 08-12.12. 2009. Зборник резимеа, стр. 34-35 (Уводно предавање по позиву, писани доказ)

Милошевић, Д., Ђаловић И. (2005): Осјетљивост неких сорти и хибрида кромпира према интумесценцијамаедемима лишћа. Научно–стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним учешћем: „Пољопривреда РС као саставни дио европских интеграционих процеса“, Зборник сажетака, стр. 76, Јахорина, 28–31, март, 2005

Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2004): Утицај продужног деловања различитих система ђубрења и примене неких педомелиоративних мера на интензитет обољења кртола кромпира обичном краставошћу (Streptomyces scabies Thaxt.). Научно–стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним учешћем: „Производња хране у условима отвореног тржишта“, Зборник абстракта, стр. 66 , Теслић, 15–18, март, 2004.

Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2005): Најзначајније болести кртола кромпира и њихово сузбијање. XVIII Научно-стручни скуп пољопривреде и прехрамбене индустрије, Неум, 14 – 16 Sептембар/Рујан 2005

Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2005): Осјетљивост неких сорти и хибрида кромпира према интумесценцијамаедемима лишћа. Научно–стручно савјетовање агронома Републике Српске са међународним учешћем: „Пољопривреда РС као саставни дио европских интеграционих процеса“, Зборник сажетака, стр. 77, Јахорина, 28–31, март, 2005. 

Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2005): Здравствено стање–лимитирајући чинилац производње квалитетног сјеменског кромпира у државама насталим распадом Југославије. II Симпозијум о заштити биља у Босни и Херцеговини. Зборник резимеа, стр. 16–17. Теслић, 14–16 децембар, 2005. [М34–0.5 бодова].

Milošević, D., Đalović, I. (2006): Resistance of some potato cultivars and hybrids to intumescence–oedeme of leaves. 41st Croatian & 1st International Symposium on agriculturae. Proceedings, pp. 319–320. Opatija [M34–0.5 bodova].

Милошевић, Д., Ђаловић, И., Бугарчић, Ж. (2008): Значај здравог садног материјала у циљу повећања производње кромпира. XIII Научно–стручно савјетовање агронома Републике Српске „Правци развоја пољопривреде Републике Српске“, Зборник сажетака, стр. 37, Теслић, 11–13, март, 2008. [М34–0.5 бодова].

Milošević, D., Đalović, I., Kovačević, V., Josipović, M. (2007): Influences of genotype and fertilization on starch contents in potato tubers. Proceedings of the International Conference “Research People and Actual Tasks on Multidisciplinary Sciences”, ISBN 978 954–91147–3–7. Bulgarian National Society of Agricultural Engineers “Engineering and Research for Agriculture”, Vol. 1, p. 27–31. Lozenec, 68, june, 2007. Bulgaria. [M33–1 bod].

Милошевић, Д., Ђаловић, И., Тркуља, В. (2007): Економски најзначајније бактериозе кромпира у Србији и Босни и Херцеговини. IV Sимпозијум о заштити биља у Босни и Херцеговини. Зборник резимеа, стр. 1112. Теслић, 11–13 децембар, 2007. [М34–0.5 бодова].

Parađiković Nada., Milošević, D., Đalović, I., Dugalić, G., Vinković, T. (2008): Influences of genotype and fertilization on potato yield in acid soils. The 7th International Symposium on Plant-Soil Interactions at Low pH. September 14–18, 2008. Guangzhou, China. [M33–1 bod].

Ранковић М., Пауновић Светлана, Милошевић Д., (1984): Примена ЕЛИSА технике у производњи безвирусног семенског кромпира. V југословенски симпозијум о заштити биља, Sтруга 22-26.10.1984. Гласник заштите биља 9-10.

Милошевић Д., Домановић М., (1988): Могућност и проблеми примјене серолошке (ЕЛИSА) и визуелне дијагностике вируса увијености лишћа кромпира VУЛК (ПЛРV) у  клонској селекцији. VII југословенски симпозијум о заштити биља, Опатија 5-9.12.1988. Гласник заштите биља 8-9:360-360.

Милошевић Д., (1988): Распрострањеност неких вируса кромпира у подручју Западне Србије. Први југословенски симпозијум о сјеменарству кромпира, Сарајево 16.06.1988. Sеменарство 4-5:103-104.

Милошевић Д., Стоиљковић Б., (1989): Утицај заражености садног материјала кромпира важнијим вирусима и количина употребљених минералних ђубрива на принос кромпира. VII југословенски симпозијум о заштити биља. Гласник заштите биља: 293.

Милошевић Д., Бугарчић Ж., Марјановић С., (1989): Нове могућности у сузбијању кропирове златице (Leptinotarsa decemlineata Say). Југосливенско саветовање о примени пестицида, Опатија 4-7.12.1989. Гласник заштите биља 11-12:405.

Арсенијевић М., Ђуришић С., Милошевић Д., Сидор М., Пурар Б., (1989): Примена ензимско-имуниадсорпционог (ЕЛИSА) теста у идентификацији Erwinia carotovora subsp. atroseptica. 6 Конгрес микробиолога Југославије, Марибор 11-15.09.1989. Зборник резимеа:6.

Арсенијевић М. Ђуришић С. Иштван М., Милошевић Д., Пурар Б., (1990): Биохемијско-физиолошке и серолошке карактеристике бактерија групе Erwinia carotovora паразита кромпира. VIII југословенски симпозијум о заштити биља, Опатија 3-6.11.1990. Гласник заштите биља 9-10:328-328.

Милошевић Д., Васиљевић З., Обрадовић Ж., (1991): Стање, проблеми и перспективе у производњи сјеменског кромпира у Србији. Научни симпозијум о семенарству, Копаоник. Зборник резимеа.

Милошевић Д. , (1992): Однос интезитета ширења вируса увијености лишћа и Y вируса кромпира у првој години експозиције здравих биљака природној зарази. 9 југословенски симпозијум о заштити биља, Врњачка Бања. Зборник резимеа: 34-34.

Арсенијевић М., Милошевић Д., Ђуришић С., Иштван М., Гајић О., (1992): Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones Bergey et al.) паразит кромпира. 9 југословенски симпозијум о заштити биља, Врњачка Бања. Зборник резимеа:34-35.

Милошевић Д., (1992): Значајна појава накротичног соја Y вируса кромпира (PVYN) у неким локалитетима Србије. 9 југословенски симпозијум о заштити биља, Врњачка Бања. Зборник резимеа: 30-31.

Милошевић Д., Стоиљковић Б., (1993): Утицај заражености кромпира важнијим вирусима на нека квалитативна и друга својства кртола и биљака. Међународни научни скуп ЕКО-93, Нови Сад Савремена пољопривреда бр. 6:411.

Тодоровић М., Стоиљковић Б., Милошевић Д., Бабић S. (1993): Утицај органских минералних ђубрива на састав микрофлоре и њену заступљеност ухумусно-силикатном земљишту. Међународни научни скуп ЕКО-93, Нови Сад. Савремена пољопривреда бр. 6:288.

Костић Весна, Милошевић Д., (1993): Резултати испитивања ефикасности неких препарата у сузбијању кромпирове златице. Прво југословенско саветовање о заштити биља, Врњачка Бања. Зборник резимеа: 56.

Милошевић Д., (1994): Пручавање појаве и узрочника прстенасте некрозе кртола кромпира. III југословенски  конгрес заштите биља, Врњачка бања. Зборник резимеа: 74.

Милошевић Д., Чакаревић Весна, Стоиљковић Б., (1994): Утицај промјена у замљишту узрокованих мелиоративним мјерама на интезитет обољења кртола обичном краставошћу. III југословенски конгрес заштите биља, Врњачка Бања. Зборник резимеа: 40.

Милошевић Д., Чакаревић В., Бошковић Т. (1995): Болести сјеменског криомпира и њихово сузбијање. Друго југословенско саветовање о заштити биља, Врњачна Бања, 30.10-03.11.1995. Зборник резимеа, стр.33-34.

Милошевић Д.. Чакаревић Весна, Бошковић Т. (1996): Поузданост визуелне дијагностике важнијих вируса кромпира код оцјене здравственог стања у постконтроли. 10 југословенски симпозијум о заштити биља. Будва, 1996. Зборник резимеа стр. 38.

Милошевић Д. (1996): Неки проблеми дијагнозе вируса кромпира ЕЛИSА тестом. 10 југословенски симпозијум о заштити биља. Будва, 1996. Зборник резимеа стр. 102.

Милошевић Д. (1996): Ефикасност хемијске заштите кромпира од заразе Y и вирусом увијености лишћа кромпира. 10 југословенски симпозијум о заштити биља. Будва, 1996. Зборник резимеа стр. 124.

Милошевић Д. Милинковић М., Бошковић Т., (1997): Производња безвирусног семенског кромпира ин витро у Југославији. II ЈУСЕМ. Зборник извода, стр 54.

Тодоровић Д., Ћаловић М., Винтерхалтер Б., Винтерхалтер Д., Милинковић М., Милошевић Д. (1997): Култура изданака - in vitro ген банка кромпира. XII Sимпозијум југословенског друштва за физиологију биљака. Програм и изводи саопштења стр. 49. Крагујевац.

Милошевић Д., Бошковић Т., Чакаревић Весна. (1997): Ефикасност инсектицида из различитих хемијских група за сузбијање кромпирове златице (Leptinotarsa decemlineata Sаy). Треће југословенско саветовање о заштити биља, Златибор 1.12-6.12. 1997. Зборник резимеа стр. 106.

Милошевић Д., Чакаревић Весна, Васиљевић З., (1997): Реакција неких сорти кромпира на заразу Y вирусом, Y-VКр (Potato virus Y, PVY). Треће југословенско саветовање о заштити биља, Златибор 1.12-6.12. 1997. Зборник резимеа 107.

Милошевић Д., Дулић-Марковић И., Чуљковић Б., Ромац С. (1998): Примена методе ланчане полимеризације (PCR) за унапређење дијагностике Y вируса (PVY). IV југословенски конгрес о заштити биља. Врњачка Бања, 21-26.09.1998. Зборник резимеа, стр. 33.

Милошевић Д., Бошковић Т., Чакаревић Vесна. (1998): Erysiphe polyphaga (Hammarland) паразит кромпира у Југославији. IV југословенски конгрес о заштити биља. Врњачка Бања, 21-26.09.1998. Зборник резимеа, стр. 55.

Милошевић Д., Шуљагић В., Чакаревић Весна. (1999): Проблеми у заштити кромпира од болести, штеточина и корова 1999. године. Четврто југословенско саветовање о заштити биља. Зборник резимеа, стр. 20-21.

Рајковић С., Милетић Н., Вељковић И., Шуљагић В., Милошевић Д. (1999): Неке од могућности заштите кромпира и парадајза од пламењаче и црне пегавости. Четврто југословенско саветовање о заштити биља. Зборник резимеа, стр. 82а.

Милошевић Д. (2000): Семенарство кромпира на крају другог миленијума. III ЈУСЕМ. Зборник извода, стр. 110.

Милошевић Д., (2002): Утицај обичне краставости кртола (Streptomyces scabies /Taxter/) на квалитет кртола кромпира. XII Симпозијум о заштити биља, Златибор, Зборник резимеа, 67.

Милошевић Д., (2002): Утицај појединачне и мешане заразе изолатима Y вируса кромпира (Y-VKr) на испољавање симптома на лишћу и кртолама сорте Романо. XII Симпозијум о заштити биља, Златибор, Зборник резимеа, 71.

Милошевић Д. (2001): Производња кромпира. XXXV Sеминар агронома. Зборник радова Научног института за ратарство и повртарство, стр. 263-273, Нови Сад.

Милошевић Д., (1990): Вирозе кромпира и сузбијање. XIV семинар из заштите биља Србије, Нови Сад, 5-8.02.1990. Зборник реферата: 38-43.

Арсенијевић М. Милошевић Д., (1992): Бактериозе кромпира у свету и код нас. Југословенско саветовање о кромпиру, Гуча 1992. Зборник радова: 97-102.

Милошевић Д., (1992): Некротични сој Y вируса (PVYN) и његов значај у производњи сјеменског кромпира. Југословенскко саветовање о кромпиру, Гуча 1992. Зборник радова, стр. 87-90.

Милошевић Д., Башовић М., (1992): Основне претпоставке за унапређење производње и контроле апробираног сјеменског кромпира у СР Југославији. Југословенско саветовање о кромпиру, Гуча 1992. Зборник радова, стр. 45-49.

Костић Весна, Милошевић Д., (1994): Резултати прелиминарних истраживања отпорности кртола неких сорти кромпира према узрочнику суве трулежи (Fusarium spp.). Производња хране и енергије-III саветовање младих истраживача Србије, Београд. Зборник радова, стр. 390-395.

Милошевић Д., Бугарчић Ж. (1996): Примена оптималне технологије у производњи и заштити кромпира. Зимска школа за агрономе. Агрономски факултет Чачак, 28-29.02.1996. Зборник радова, стр. 56-58.

Милошевић Д., Братић М., Гавриловић З., Димитријевић Р., Славковић С. (2000): Стање и актуелности у семенарству кромпира у Југославији. I саветовање НАУКА, ПРАКSА И ПРОМЕТ У АГРАРУ. Врњачка Бања 2000. Зборник радова стр. 89-92.

Арсенијевић М., Ђуришић С., Милошевић Д., Иштван М., Пурар Б., (1990): Бактериозе кромпира и њихово сузбијање. XIV семинар из заштите биља Србије. Нови Сад, 5-8.02.1990. Зборник реферата: 81-82.

Броћић, З., Милошевић, Д., Виолета Макленовић (2009): Утицај семенарства на производњу кромпира у Србији. Иновације у ратарској и повртарској производњи. IV Симпозијум са међународним учешћем. Београд. ISBN 978-86-7834-087-1; COBISS. SR-ID 170458636

Ћота, Ј., Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2006): Стање и перспективе развоја производње кромпира у Босни и Херцеговини. Симпозијум са међународним учешћем „Унапређење пољопривредне производње на територији Косова и Метохије“ Зборник апстракта, стр. 68., 26–29, јуни, 2006. Врњачка Бања (уводно). 

Đalović, I., Broćić, Z., Milošević, D. (2006): Nove sorte krompira i njihove agrotehničke specifičnosti. VI Meeting of Young Scientists within the Field of Biotechnology. Book of Summaries, p. 120–121. Rimski Šančevi, Novembar, 10–11, 2005.

Ђаловић, И., Броћић, З., Милошевић, Д., Бугарчић, Ж. (2005): Значај сорте у савременој технологији гајења кромпира-предуслов постизања високих и стабилних приноса. Друго Међународно саветовањеПољопривреда и локални развој“,. Зборник радова, стр. 247–258. Врњачка Бања.

Ђаловић, И., Милошевић, Д., Миливојевић, М. (2007): Еколошка карактеризација корова у усеву кукуруза. Треће Међународно саветовањеПољопривреда и локални развој”, Зборник радова, стр. 191–198. 13–15. септембар, 2007. Врњачка Бања.

Ивановић М., Ивановић М. Милошевић Д., Мијатовић Мирјана (2004): Формирање, екстракција и виталност ооспора Phytophthora infestans (Mont.) De Bary. V Конгрес о заштити биља, Златибор. Зборник резимеа, стр. 121

Ивановић М., Ивановић, М. Милошевић, Д., Мијатовић, Мирјана (2004): Идентификација типа митохондријалне DNK Phytophthora infestans (Mont.) De Bary. V Конгрес о заштити биља, Златибор. Зборник резимеа, стр. 122

Ивановић, М., Милошевић, Д. Ивановић, М. Мијатовић, М., Здравковић Ј. (2005): Пламењача парадајза–епидемиологија, прогноза и сузбијање. VII саветовање о заштити биља, Соко Бања. Зборник резимеа, стр. 173–174

Јањић, В., Ђаловић, И., Милошевић, Д., Мацак, М. (2007): Амброзија (Ambrosia artemisiifolia L.)–биолошке карактеристике, распрострањеност и могућности сузбијања. Треће Међународно саветовањеПољопривреда и локални развој”, Зборник радова, стр. 25–36.13–15. септембар, 2007. Врњачка Бања.

Јањић, В., Милошевић, Д., Ђаловић, И., Тýр, Ш. (2007): Апсорпција, транслокација и метаболизам хербицида из групе сулфонилуреа у организму биљака. Треће Међународно саветовањеПољопривреда и локални развој”, Зборник радова, стр. 13–24.13–15. септембар, 2007. Врњачка Бања.

Јововић, З., Броћић, З., Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2005). Агроеколошки услови производње кромпира на ужем подручју сјеверног дела Црне Горе. X Саветовање о биотехнологији. Зборник радова, Вол. 10., бр. 10. стр. 160–172. Агрономски факултет–Чачак.

Миленковић, С., Милошевић, Д. (2009): Актуелна истраживања интегралне заштите у органској производњи кромпира. XIV Sаветовање о биотехнологији. Зборник радова Вол. 14. (15): 389-395

Миленковић, С., Милошевић, Д., Новаковић, Н. (2009): Органска производња малине у Србији – стање и перспективе. Први Симпозијум са међународним учешћемПољопривреда, локални разво и туризам”, Зборник извода, стр. 60. Врњачка Бања.

Милошевић Д. (2006): Безвирусни садни материјал основа за интензивну производњу кромпира. Симпозијум Унапређење пољопривреде на територији Косова и Метохије, Врњачка Бања, 26-29 јун, 2006. Зборник абстраката, стр. 78

Милошевић Д., Ивановић М., Ивановић М. (2004): Епифитотична појава пламењаче кромпира и парадајза у Србији и могућности прогнозе. VIII Научно–стручни симпозијум са међународним учешћем „Биотехнологија и агроиндустријиЗборник резимеа., стр. 121. Велика Плана

Милошевић, Д. (2006): Могућност праћења лета и сузбијања биљних ваши као вектора важнијих вируса ради спречавања њиховог преношења у процесу производње семенског кромпира. VIII саветовање о заштити биља. Зборник резимеа, стр. 71-72

Милошевић, Д. (2006): Производња и контрола здравствено исправног садног материјала као важног чиниоца рентабилне производње кромпира. XI Саветовање о биотехнологији. Зборник радова Вол. 11., стр. 365-373

Милошевић, Д., Броћић, З., Ђаловић, И. (2008): Осетљивост неких сорти кромпира према прстенастој некрози кртола. IX Саветовање о заштити биља, Златибор, 24-28.12.2008. Зборник резимеа, стр. 77

Милошевић, Д., Бугарчић, Ж., Ђаловић, И. (2006): Значајна појава црне трулежи приземног дела стабла („црне ноге“) кромпира у Sрбији у 2006. години. VIII Саветовање о заштити биља. Златибор, 27. новембар–1. децембар, 2006. Зборник резимеа, стр. 70-71.

Милошевић, Д., Бугарчић, Ж., Ивановић, М., Ивановић, М. (2007): Управљање здравственим стањем семенског кромпира. XIII Симпозијум са саветовањем о заштити биља. Зборник резимеа, стр. 26-28. Златибор (рад по позиву)       

Милошевић, Д., Ђаловић, И (2005): Утицај облика вегетационог простора на принос и структуру приноса неких сорти кромпира. VIII Научно–стручни симпозијум „Биотехнологија и агроиндустрија“, Зборник извода, стр. 114, Vелика Плана, 1–3. новембар, 2004

Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2004): Најзначајније болести кртола кромпира и њихово сузбијање. VIII Научно–стручни симпозијум „Биотехнологија и агроиндустрија“, Зборник извода, стр. 122, Велика Плана, 1–3. новембар, 2004.

Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2004): Y вирус кромпира–ограничавајући чинилац семенарства кромпира у Србији. Саветовање о биотехнологији, Зборник радова, Vол. 9., бр. 9. стр. 53–66. Агрономски факултет–Чачак.

Милошевић, Д., Ђаловић, И. (2005): Неуобичајен симптом запажен на вирозним биљкама кромпира. VII Саветовање о заштити биља. Зборник резимеа, стр. 170–171. Соко Бања, 15–18. новембар, 2005.

Милошевић, Д., Јањић, В., Ђаловић, И. (2005): Утицај неких фактора на важнија фитофармаколошка својства пестицида. Друго Међународно саветовањеПољопривреда и локални развој”, Зборник радова, стр. 221–237. Врњачка Бања.

 

Milan Milošević (6 godina) "moj tata"

U petom razredu osnovne škole u Nadanićima kod Gacka

Gimnazija u Gacku 1977

Učenik 4. razreda gimnazije u Gacku 1977

Gimnazija u Gacku, maturanti 1977.

Poljoprivredni fakultet, Sarajevo, 1979

Fitopatološka laboratorija u Guči

Fitopatološka laboratorija u Guči

Drago Milošević (Prvo izlaganje na Simpozijumu o zaštiti bilja, Struga 1984)

Drago Milošević u fitopatološkoj laboratoriji

Na radnom mjestu (Agronomskom fakultetu, 2007)

Milorad Bratić i Drago Milošević (bezvirusni sadni materijal krompira)

Milorad Bratić i Drago Milošević

Drago Milošević i Milorad Bratić

Drago Milošević u radnoj sobi (Guča, Institut, 1996)

Članovi Naučnog veća Instituta "Srbia"

Sa odbrane spec. rada (akademik, prof. dr Vaskrsija Janjić, prof. dr Zoran Broćić i prof. dr Drago Milošević

Sajam novih tehnologija u organizaciji Ministarstva za nauku (Slobodan Koprivica, Drago Milošević, Dejan Manojlović

Milan Milošević (1920-2010), otac

Okolina Čačka, Ostra, mart 2011

Sa studentima Agronomskog fakulteta na terenu - praksi na temu zaštita voćnih vrsta u periodu mirovanja.

 

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 29-03-2011