Poljoprivreda          drago milišević - bibliografija radova                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Драго М. Милошевић је рођен 2 марта 1958. године у селу Шуме код Гацка у Републици Српској, Босна и Херцеговина.             Држављанин је Републике Србије, српске националности. Ожењен је и има двоје деце.

            Основну школу је завршио у Надинићима 1973., а гимназију у Гацку 1977. године. Пољопривредни факултет у Сарајеву завршава почетком 1982.године са просечном оценом 8.86.

            Последипломске студије из области фитопатологије уписује на Пољопривредном факултету у Земуну 1985, где 1990. године брани магистарску тезу под називом Распрострањеност вируса цртичастог мозаика кромпира у неким сортама и хибридима кромпира на подручју Гуче.

            Докторску дисертацију под називом Епидемиологија вируса кромпира у различитим локалитетима Србије и могућност спречавања њиховог ширења брани 1995. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду.

            Служи се енглеским и руским језиком.

            Прво запослење је имао у Новој Тополи крај Босанске Градишке (1983/84) као технолог у радној јединици за мелиорације земљишта.

            Из Босанске Градишке, 1984. године прелази у Гучу у Завод за кромпир где започиње научно истраживачки рад у области заштите биља (фитопатологија - вирусологија).

            Од деведесетих година прошлога века, па до 2001. године ради у истој институцији која је припајањем Институту за истраживања у пољопривреди "Србија" постојала под називом  Институт «Србија», Центар за кромпир. Од 2001 до 2002 године ради у Београду у Институту «Србија». Од 2003 до преласка на Агрономски факултет ради у ЈКП «Градско зеленило», Чачак као технички директор тог јавног предузећа.

            Од 2005. године ради на Агрономском факултету у Чачку где је предавач на предмету Фитопатологија, а од 2008. године предмету Ентомологија и другим предметима из научне области заштита биља.

            На самом почетку бављења научноистраживачким радом, поред стављања у функцију постојеће фитопатолошке, оснива савремену фитопатолошку лаборатојију где су се могла обављати истраживања из области биљне вирусологије, за детекцију биљних вируса за циљу контроле квалитета семенског кромпира, производње безвирусног и основног садног материјала кромпира и за потребе научно истраживачког рада.

            Радио је као истраживач у сектору заштите биља, на проблему заштите кромпира од болести, штеточина и корова, на семенарству и производњи безвирусног садног материјала кромпира где је обављао дужност руководиоца научноистраживачког рада.

            Изградњом савремене лабораторије за културу ткива, поред сопственог реферата из области заштите, руководи научно истраживачким радом, од 1996. године и лабораторијом за производњу безвирусног садног материјала кромпира културом ткива.

            Под његовим руководством, примењена је и разрађена технологија културе ткива у масовној производњи безвирусног садног материјала кромпира, произведена прва супер елита и елита кромпира у Србији. То је била прва масовна примена културе ткива (микропропагација) у пракси односно производњи садног материјала важнијих гајених биљака.

            Члан је многих струковних организација, организатор и учесник у организацији научних скупова, члан ECP/GR (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources) и координатор радне групе за кромпир, председник подружнице Моравичког и Златиборског округа Друштва за заштиту биља Србије од 2003. године и сл.

            У звање истраживач сарадник је биран 1991, у звање научни сарадник крајем 1995 године, а у звање виши научни сарадник 2002. године, а у звање ванредни професор 2005. године.

            Драго Милошевић је aутор око 200 научних, стручних, прегледних радова монографија и практикума. Осим тога, написао је неколико десетина популарних чланака у ревијалним часописима и одржао двадесетак предавања по позиву на скуповима различитих струковних удружења и сл.

            До сада је објавио 4 монографије и један Практикум. Аутор је и једне сорте кромпира.

У циљу усавршавања у струци, обавља једномесечно усавршавање у Институту за кромпир у Хавличковом Броду, Чешка, и на два студијска боравка у Институту за поврће и кромпир у Минску (Белорусија) и Agriko Research у Емелорду (Холандија).

Иницијатор, организатор и активни учесник едукативних скупова којима је био циљ да стечена знања трансформишу у праксу и тако допринесу технолошком напретку државе у којој живи.

 

 

 

 

 

U petom razredu osnovne škole u Nadanićima kod Gacka

Gimnazija u Gacku 1977

Poljoprivredni fakultet, Sarajevo, 1979

Fitopatološka laboratorija u Guči

Fitopatološka laboratorija u Guči

Drago Milošević (Prvo izlaganje na Simpozijumu o zaštiti bilja, Struga 1984)

Na radnom mjestu (Agronomskom fakultetu, 2007)

Milorad Bratić i Drago Milošević (bezvirusni sadni materijal krompira)

Milorad Bratić i Drago Milošević

Drago Milošević i Milorad Bratić

Drago Milošević u radnoj sobi (Guča, Institut, 1996)

Članovi Naučnog veća Instituta "Srbia"

Sa odbrane spec. rada (akademik, prof. dr Vaskrsija Janjić, prof. dr Zoran Broćić i prof. dr Drago Milošević

Drago Milošević u fitopatološkoj laboratoriji

Sajam novih tehnologija u organizaciji Ministarstva za nauku (Slobodan Koprivica, Drago Milošević, Dejan Manojlović

Okolina Čačka, Ostra, mart 2011

Sa studentima Agronomskog fakulteta na terenu - praksi na temu zaštita voćnih vrsta u periodu mirovanja.

 

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 29-03-2011