Poljoprivreda                            fitofarmacija                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

KNJIGE IZ FITOFARMACIJE

 

Mehanizam delovanja pesticida

Autor: Akademik Vaskrsija Janjić

Izdavač: Društvo za zaštitu bilja Srbije

Pesticidi u poljoprivredi i šumarstvu u Srbiji

Autori: Akademik prof. dr Vaskrsija Janjić i prof. dr Ibrahim Elezović

Izdavač: Društvo za zaštitu bilja Srbije

 

Svima onima koji žele da se uspešno bave poljoprivrednom  proizvodnjom, da štite svoje useve i zasade od bolesti,

štetočina i korova i da proizvode zdravstveno bezbednu hranu, preporučujemo literaturu iz oblasti zaštite bilja.

Pošaljite i Vi Vašu knjigu kako bi je na ovoj stranici predstavili onima kojima je potrebna (dragom@tfc.kg.ac.rs).

nova knjiga - zaštita krompira/new book - potato protection - diseases, pests, weeds and potato seed production

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 28-01-2011