Poljoprivreda - biljna proizvodnja - zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

KNJIGE IZ FITOPATOLOGIJE

 

Kontakt: Drago Milošević (2009) Agronomski fakultet, Čačak (dragom@tfc.kg.ac.rs)

 

Monografija obima 392 stranice, tvrdi povez, 642 slike, 8 poglavlja, bolesti, štetočine, korovi i semenarstvo krompira.

Kontakt: Mirko Ivanović, Poljoprivredni fakultet, Beograd

 

Opšti deo i bolesti biljaka prouzrokovane gljivolikim organizmima i gljivama.

Kontakt: Drago Milošević (1998), Institut "Srbija", Centar za krompir, Guča (dragom@tfc.kg.ac.rs)

Ilustrovana monografija u kojoj su obrađene bolesti prouzrokovane gljivolikim organizmima, gljivama, virusima, bakterijama, činiocima neinfektivne prirode i sl.

Kontakt: Mirko Ivanović, Poljoprivredni fakultet, Beograd

 

Opšti deo, bolesti voćaka i vinove loze prouzrokovane gljivama, bakterijama, virusima, fitoplazmama i dr.

Kontakt: Drago Milošević (2008), Agronomski fakultet, Čačak (dragom@tfc.kg.ac.rs)

 

Osnovne laboratorijske metode iz fitopatologije, osobine prouzrokovača bolesti (gljivoliki organizmi, gljive, bakterije, viusi, fitoplazme), razmnožavanje, simptomi bolesti biljaka, proces nastanka bolesti, sistematika, pesticidi - fungicidi...

 

Svima onima koji žele da se uspešno bave poljoprivrednom  proizvodnjom, da štite svoje useve i zasade od bolesti,

štetočina i korova i da proizvode zdravstveno bezbednu hranu, preporučujemo literaturu iz oblasti zaštite bilja.

Pošaljite i Vi Vašu knjigu kako bi je na ovoj stranici predstavili onima kojima je potrebna (dragom@tfc.kg.ac.rs).

 

nova knjiga - zaštita krompira

new book - potato protection - diseases, pests, weeds and potato seed production

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 26-01-2011