Poljoprivreda                       literatura krompir                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA O KROMPIRU

 

 

Drago Milošević (2009): ZAŠTITA KROMPIRA - BOLESTI, ŠTETOČINE, KOROVI, SEMENARSTVO

  zaštita krompira

potato protection - diseases, pests, weeds and potato seed production

 

        Monografija ZAŠTITA KROMPIRA - BOLESTI, ŠTETOČINE, KOROVI, SEMENARSTVO, štampana krajem 2009. godine predstavlja naučno delo od izuzetnog značaja. Delo je visoko ocenjeno od strane istaknutih naučnika iz oblasti zaštite biljaka kao i drugih specijalnosti. Na 392 stranice smeštena je aktuelna problematika vezana za krompir kao gajenu biljku, razvrstano u 8 poglavlja i to: pdf. Štampana je na kvalitetnom papiru sa tvrdim povezom, a ilustrovana je sa 642 fotografije, crteža i grafikona. Knjiga pored naučnog ima i praktični značaj.

 

Prikaz knjige u časopisu Pesticidi i fitomedicina (akademik, prof. dr Vaskrsija Janjić)

Prikaz knjige u časopisu Biljni lekar (prof. dr Mirko Ivanović)

Matični odbori Ministarstva za nauku RS na sednici održanoj 28.02. 2011 su doneli ODLUKU da monografija ZAŠTITA KROMPIRA ispunjava sve uslove predviđene Pravilnikom za dodelu kategorije "Istaknuta monografija nacionalnog značaja" (M41)

 

Promocija knjige:

 • Novembar.2009. godine na Simpozijumu o zaštiti bilja, Zlatibor (prof. dr Mirko Ivanović)

 • Decembar.2009. godine na 6 Simpozijumu o zaštiti bilja BiH, Tuzla (prof. dr Mirko Ivanović)

 • 30.04.2010. Agronomski fakultet, Čačak (akademik, prof. dr Vaskrsija Janjić, prof. dr Mirko Ivanović i Prof. dr Svetomir Stamenković)

Knjigu možete naručiti kod autora na telefone  063/8 441 258. e-mail: ili na adresu * 

 

 

Drago Milošević(1998) BOLESTI KROMPIRA SA OSNOVAMA SEMENARSTVA

 

        Knjiga BOLESTI KROMPIRA SA OSNOVAMA SEMENARSTVA predstavlja značajno naučno i stručno delo. Knjiga je štampana na 273 strane. Opisano je više od 70 bolesti krompira, a ilustrovana je sa 220 uglavnom slika u boji od kojih je više od 80% originali autora. Jedna od retkih knjiga u oblasti biotehničkih nauka štampana po međunarodnim standardima. Sve što je u knjizi ili je autorov original ili je preuzeto sa dozvolom kako je i naznačeno u knjizi. Redak slčaj da se ceni autorstvo i intelektualni rad. Knjiga može korisno poslužiti, jer je pisana jezikom dostupnim za sve, proizvođačima, studenatima redovnih studija, agronomima, postdiplomcima, naučnim radnicima i istraživačima. Ono što je veoma važno jeste da su pojedine važnije bolesti slikovito prikazane precizno sa više fotografija iz različitih stadijuma. Time čitalac može da precizno odredi o kojoj se bolesti radi. Isto tako se pomoću ilustracija u knjizi može precizno utvrditi da li smo zaista kupili pravi sadni materijal krompira. Prvi put je u našoj literaturi na celovit i sveobuhvatniji način obrađeno semenarstvo krompira.

        Šta su rekli o knjizi poznati naučnici

 

 

Drago Milošević (2000): SORTE KROMPIRA 

 

Knjiga SORTE KROMPIRA  je štampana na 96 strana. Delo predstavlja koristan priručnik svima onima koji žele da se bave proizvodnjom krompira. U većem delu knjige je opisana tehnologija proizvodnje . Ilustrovan je kvalitetnim originalnim fotografijama autora. Drugi deo je posvećen sortama. Dat je opis tridesetak značajnijih sorti sa fotografijama u boji. (Iz sadržaja: Poreklo i značaj krompira, proizvodnja krompira u svetu, proizvodnja krompira u Jugoslaviji, plodored, obrada zemljišta, đubrenje, sadnja krompira, kvalitet semena, veličina vegetacionog prostora, bolesti krompira (mikoze, viroze, bakterioze), suzbijanje korova, bolesti i štetočina, proizvodnja semenskog krompira, neparazitne bolesti, vađenje i skladištenje krompira, opis važnijih sorti krompira). Knjiga je štampana na kvalitetnom papiru (kunzdruk), a priložene fotografije su kvalitetno urađene od strane poznatog grafičara firme GRAFIKA JUREŠ iz Čačka koji je inače i štampao knjigu.

Knjigu možete naručiti  kod autora (063/8 441 258. e-mail: dragom@tfc.kg.ac.rs).

 

 

 

Mihailo Nikolić i Drago Milošević (2002): MALINA, KUPINA I KROMPIR

proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane, zaštita čoveka i životne sredine

 

        U izdanju Ekološkog društva Dragačevo iz Guče izašla je iz štampe publikacija MALINA, KUPINA I KROMPIR, PROIZVODNJA ZDRAVSTVENO BEZBEDBE HRANE, ZAŠTITA ČOVEKA I ŽIVOTNE SREDINE. Ovo je jedinstven i Projekat i knjiga. Glavni deo tiraža od 7.000 primeraka će biti besplatno podeljen, ovoga proleća, svim poljoprivrednim domaćinstvima u Dragačevu. Po tome je ovaj Projekat "KNJIGA ZA SVAKO DOMAĆINSTVO U DRAGAČEVU" jedinstven. U knjizi su opisane savremene tehnologije proizvodnje i zaštite tri najznačajnije gajene biljke za oblast Dragačeva, krompira, maline i kupine. Ono što je specifičnost publikacije jeste to da je publikaciji data još jedna dimenzija - ekološka. Naime, u knjizi je obrađen segment racionalne i bezbedne upotrebe hemijskih sredstava za zaštitu gajenih biljaka u cilju proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, zaštite čoveka i životne sredine. Knjiga je namenjena proizvođačima, a i svim drugim koje interesuje ova problematika.

Knjigu možete poručiti kod Ekološkog društva Dragačevo, Guča.

 

 

 

DO SADA OBJAVLJENE KNJIGE O KROMPIRU NA SRPSKOM JEZIKU

 1. KROMPIR. Autor: Aleksandar Smiljanić, 1968 (Međunarodna štampa - Interpress, Beograd /Mala poljoprivredna biblioteka/)

 2. SAVREMENA PROIZVODNJA KROMPIRA. Autor: dr Miroslav Jakovljević (Beograd)

 3. KROMPIR. Autor: dr Miroslav Jakovljević, 1994 (NOLIT, Beograd)

 4. PROIZVODNJA KROMPIRA. Autor: Slobodan Glišić (NIRO "Zadrugar" Sarajevo)

 5. PROIZVODNJA KRUMPIRA. Autor: Milan Narančić (NIRO "Zadrugar" Sarajevo)

 6. BOLESTI KROMPIRA SA OSNOVAMA SEMENARSTVA. Autor: Drago Milošević (DRAGANIĆ i Institut Srbija, Beograd)

 7. KROMPIR. Autori: Jovan Todorović, Milorad Vesić, Vida Todorović (Beograd, 1998)

 8. SORTE KROMPIRA. Autor: Drago Milošević (Institut Srbija, Beograd)

 9. KROMPIR. Autor: Živko Bugarčić (Beograd, 2001)

 10. PROIZVODNJA KROMPIRA. Autori: Petar Maksimović i Zoran Broćić (Beograd, 2005)

 11. ZAŠTITA KROMPIRA - BOLESTI, ŠTETOČINE, KOROVI, SEMENARSTVO, Čačak, 2009.

Ç

Početak stranice

 

Svima onima koji žele da se uspešno bave poljoprivrednom  proizvodnjom, da štite svoje useve i zasade od bolesti,

štetočina i korova i da proizvode zdravstveno bezbednu hranu, preporučujemo literaturu iz oblasti zaštite bilja.

Pošaljite i Vi Vašu knjigu kako bi je na ovoj stranici predstavili onima kojima je potrebna (dragom@tfc.kg.ac.rs).

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 29-03-2011