Poljoprivreda                       literatura iz voćarstva                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

LITERATURA IZ VOĆARSTVA

 

Nikolić, M., Milivojević, J. (2010): Jagodaste voćke. Poljoprivredni fakultet, Zemun

Nikolić, M., Radulović, M. (2010): Suptropske i tropske voćke. Poljoprivredni fakultet, Zemun

ZAŠTITA VOĆAKA I VINOVE LOZE (063 8 441 258)

PRIMENA PESTICIDA U ZAŠTITI VOĆAKA I VINOVE LOZE

 

 

 

 

Kontakt: Mihailo Nikolić, Poljoprivredni fakultet, Zemun

Kontakt: Mihailo Nikolić, Poljoprivredni fakultet, Zemun

Kontakt: Mihailo Nikolić, Poljoprivredni fakultet, Zemun

Kontakt: Mirko Ivanović, Poljoprivredni fakultet, Zemun

 

 

Pošaljite i Vi Vašu knjigu kako bi je na ovoj stranici predstavili onima kojima je potrebna (dragom@tfc.kg.ac.rs).

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 25-03-2016