Poljoprivreda                       korovi i njihovo suzbijanje                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

KOROVI I NJIHOVO SUZBIJANJE

 

SUZBIJANJE KOROVA U KROMPIRU

SUZBIJANJE KOROVA U STRNIM ŽITIMA

SUZBIJANJE KOROVA U KUKURUZU

SUZBIJANJE KOROVA U VOĆNJACIMA

SUZBIJANJE KOROVA U LUKU

SUZBIJANJE KOROVA U SOJI

SUZBIJANJE KOROVA U SUNCOKRETU

 

PREDSTAVITE SVOJ PROGRAM SUZBIJANJA KOROVA U GAJENIM BILJKAMA *

 

STRANICA U PRIPREMI

 

knjiga - zaštita krompira/book - potato protection - diseases, pests, weeds and potato seed production

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 20-01-2011