Poljoprivreda                       đubrenje krompira                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

ĐUBRENJE KROMPIRA

Gruba preporuka  čistih hraniva za đubrenje krompira
Hranljivi elemenat Rani krompir Kasni krompir
Azot (N) 100-140 kg/ha 140-200 kg/ha
Fosfor (P2O5) 110-150 kg/ha 110-150 kg/ha
Kalijum (K2O) 160-260 kg/ha 200-350 kg/ha

Najbolji odnos N:P2O5 za krompir na težim zemljištima je 1:1,2,  na lakšim 1:0,8, a na peskovitim 1:0,6

Najbolji odnos N:K2O za krompir na težim zemljištima je 1:2,4, a na lakšim 1:1,7

Tablica za izračunavanje potrebne količine mineralnih đubriva zavisno od sadržaja njegove aktivne materije i norme đubrenja

 

STRANICA U IZRADI

 

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 20-01-2011