Poljoprivreda             suzbijanje korova u krompiru                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

SUZBIJANJE KOROVA U KROMPIRU

Suzbijanje korova u krompiru:

levo - efikasna primena herbicida;

desno - kontrola, zakorovljen usev krompira

 

 

Suzbijanje korova u krompiru:

levo - kontrola, zakorovljen usev krompira;

desno - efikasna primena herbicida;

HERBICIDI KOJI SE KORISTE ZA SUZBIJANJE KOROVA U KROMPIRU, NJIHOVE OSOBINE, SPEKTAR DELOVANJA, KOLIČINA, VREME I NAČIN PRIMENE

Preparat

Aktivna materija

Sadržaj a.m.

Količina primene

Vreme primene

Sve u najnovijoj monografiji

 

Sve o suzbijanju korova u krompiru možete naći u knjizi

ZAŠTITA KROMPIRA - BOLESTI, ŠTETOČINE, KOROVI, SEMENARSTVO

 

knjiga zaštita krompira

OVDE MOŽETE PREDSTAVITI VAŠ PROGRAM SUZBIJANJA KOROVA U KROMPIRU

 

 

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 20-01-2011