Poljoprivreda                       literatura o krompiru                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Drago Milošević (2009): ZAŠTITA KROMPIRA - BOLESTI, ŠTETOČINE, KOROVI, SEMENARSTVO

 

  nova knjiga zaštita krompira - bolesti, štetočine, korovi, semenarstvo

 

        Monografija ZAŠTITA KROMPIRA - BOLESTI, ŠTETOČINE, KOROVI, SEMENARSTVO, štampana krajem 2009. godine predstavlja naučno delo od izuzetnog značaja. Delo je visoko ocenjeno od strane istaknutih naučnika iz oblasti zaštite biljaka kao i drugih specijalnosti. Na 392 stranice smeštena je aktuelna problematika vezana za krompir kao gajenu biljku, razvrstano u 8 poglavlja i to: pdf. Štampana je na kvalitetnom papiru sa tvrdim povezom, a ilustrovana je sa 642 fotografije, crteža i grafikona. Knjiga pored naučnog ima i praktični značaj.

 

Prikaz knjige u časopisu Pesticidi i fitomedicina (akademik, prof. dr Vaskrsija Janjić)

Prikaz knjige u časopisu Biljni lekar (prof. dr Mirko Ivanović)

 

Promocija knjige:

 • Novembar.2009. godine na Simpozijumu o zaštiti bilja, Zlatibor (prof. dr Mirko Ivanović)

 • Decembar.2009. godine na 6 Simpozijumu o zaštiti bilja BiH, Tuzla (prof. dr Mirko Ivanović)

 • 30.04.2010. Agronomski fakultet, Čačak (akademik, prof. dr Vaskrsija Janjić, prof. dr Mirko Ivanović i Prof. dr Svetomir Stamenković)

Knjigu možete naručiti kod autora na telefone  063/8 441 258. e-mail: ili na adresu * 

 

 

Drago Milošević(1998) BOLESTI KROMPIRA SA OSNOVAMA SEMENARSTVA

 

        Knjiga BOLESTI KROMPIRA SA OSNOVAMA SEMENARSTVA predstavlja značajno naučno i stručno delo. Knjiga je štampana na 273 strane. Opisano je više od 70 bolesti krompira, a ilustrovana je sa 220 uglavnom slika u boji od kojih je više od 80% originali autora. Jedna od retkih knjiga u oblasti biotehničkih nauka štampana po međunarodnim standardima. Sve što je u knjizi ili je autorov original ili je preuzeto sa dozvolom kako je i naznačeno u knjizi. Redak slčaj da se ceni autorstvo i intelektualni rad. Knjiga može korisno poslužiti, jer je pisana jezikom dostupnim za sve, proizvođačima, studenatima redovnih studija, agronomima, postdiplomcima, naučnim radnicima i istraživačima. Ono što je veoma važno jeste da su pojedine važnije bolesti slikovito prikazane precizno sa više fotografija iz različitih stadijuma. Time čitalac može da precizno odredi o kojoj se bolesti radi. Isto tako se pomoću ilustracija u knjizi može precizno utvrditi da li smo zaista kupili pravi sadni materijal krompira. Prvi put je u našoj literaturi na celovit i sveobuhvatniji način obrađeno semenarstvo krompira.

        Šta su rekli o knjizi poznati naučnici

 

 

Drago Milošević (2000): SORTE KROMPIRA 

 

Knjiga SORTE KROMPIRA  je štampana na 96 strana. Delo predstavlja koristan priručnik svima onima koji žele da se bave proizvodnjom krompira. U većem delu knjige je opisana tehnologija proizvodnje . Ilustrovan je kvalitetnim originalnim fotografijama autora. Drugi deo je posvećen sortama. Dat je opis tridesetak značajnijih sorti sa fotografijama u boji. (Iz sadržaja: Poreklo i značaj krompira, proizvodnja krompira u svetu, proizvodnja krompira u Jugoslaviji, plodored, obrada zemljišta, đubrenje, sadnja krompira, kvalitet semena, veličina vegetacionog prostora, bolesti krompira (mikoze, viroze, bakterioze), suzbijanje korova, bolesti i štetočina, proizvodnja semenskog krompira, neparazitne bolesti, vađenje i skladištenje krompira, opis važnijih sorti krompira). Knjiga je štampana na kvalitetnom papiru (kunzdruk), a priložene fotografije su kvalitetno urađene od strane poznatog grafičara firme GRAFIKA JUREŠ iz Čačka koji je inače i štampao knjigu.

Knjigu možete naručiti  kod autora (063/8 441 258. e-mail: dragom@tfc.kg.ac.rs).

 

 

 

Mihailo Nikolić i Drago Milošević (2002): MALINA, KUPINA I KROMPIR

proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane, zaštita čoveka i životne sredine

 

        U izdanju Ekološkog društva Dragačevo iz Guče izašla je iz štampe publikacija MALINA, KUPINA I KROMPIR, PROIZVODNJA ZDRAVSTVENO BEZBEDBE HRANE, ZAŠTITA ČOVEKA I ŽIVOTNE SREDINE. Ovo je jedinstven i Projekat i knjiga. Glavni deo tiraža od 7.000 primeraka će biti besplatno podeljen, ovoga proleća, svim poljoprivrednim domaćinstvima u Dragačevu. Po tome je ovaj Projekat "KNJIGA ZA SVAKO DOMAĆINSTVO U DRAGAČEVU" jedinstven. U knjizi su opisane savremene tehnologije proizvodnje i zaštite tri najznačajnije gajene biljke za oblast Dragačeva, krompira, maline i kupine. Ono što je specifičnost publikacije jeste to da je publikaciji data još jedna dimenzija - ekološka. Naime, u knjizi je obrađen segment racionalne i bezbedne upotrebe hemijskih sredstava za zaštitu gajenih biljaka u cilju proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane, zaštite čoveka i životne sredine. Knjiga je namenjena proizvođačima, a i svim drugim koje interesuje ova problematika.

Knjigu možete poručiti kod Ekološkog društva Dragačevo, Guča.

 

 

 

DO SADA OBJAVLJENE KNJIGE O KROMPIRU NA SRPSKOM JEZIKU

 1. KROMPIR. Autor: Aleksandar Smiljanić, 1968 (Međunarodna štampa - Interpress, Beograd /Mala poljoprivredna biblioteka/)

 2. SAVREMENA PROIZVODNJA KROMPIRA. Autor: dr Miroslav Jakovljević (Beograd)

 3. KROMPIR. Autor: dr Miroslav Jakovljević, 1994 (NOLIT, Beograd)

 4. PROIZVODNJA KROMPIRA. Autor: Slobodan Glišić (NIRO "Zadrugar" Sarajevo)

 5. PROIZVODNJA KRUMPIRA. Autor: Milan Narančić (NIRO "Zadrugar" Sarajevo)

 6. BOLESTI KROMPIRA SA OSNOVAMA SEMENARSTVA. Autor: Drago Milošević (DRAGANIĆ i Institut Srbija, Beograd)

 7. KROMPIR. Autori: Jovan Todorović, Milorad Vesić, Vida Todorović (Beograd, 1998)

 8. SORTE KROMPIRA. Autor: Drago Milošević (Institut Srbija, Beograd)

 9. KROMPIR. Autor: Živko Bugarčić (Beograd, 2001)

 10. PROIZVODNJA KROMPIRA. Autori: Petar Maksimović i Zoran Broćić (Beograd, 2005)

 11. ZAŠTITA KROMPIRA - BOLESTI, ŠTETOČINE, KOROVI, SEMENARSTVO, Čačak, 2009.

 

 Revised: januar 20, 2011 .

 

 

 

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 20-01-2011