Poljoprivreda                                 KROMPIR                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKA

PESTICIDI

LITERATURA

PONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

KROMPIR-KRUMPIR-POTATO-KARTOFELJ-POMME DE TERRE-AARDAPPEL-BATATA-PATATA-BULJBA-BRAMBOR-ZIEMNIAK-KARTOFFEL

 

 

POREKLO   KROMPIR U SVETU   BOLESTI   ŠTETOČINE   KOROVI   ĐUBRENJE 

    SEMENARSTVO   KONZUMNI KROMPIR   MEHANIZACIJA   AGROTEHNIKA   SKLADIŠTENJE   PRERADA      LITERATURA   SIMPOZIJUM 2000   BILTEN   AKTUELNOSTI   O NAMA   STRUČNE USLUGE 

 

 

PROIZVOĐAČI SEMENARSTVO KROMPIRA U SRBIJI

 

nova knjiga/new book

zaštita krompira - bolesti, štetočine, korovi, semenarstvo

potato protection - diseases, pests, weeds and potato seed production

 

DA NAM POLJA POD KROMPIROM U SRBIJI IZGLEDAJU

NE OVAKO

NEGO OVAKO

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 05-08-2015