Poljoprivreda - biljna proizvodnja - zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

JUGOSLOVENSKI NAUČNO-STRUČNI SKUP (SIMPOZIJUM)

UNAPREĐENJE PROIZVODNJE KROMPIRA U JUGOSLAVIJI

Guča, 9-10.11.2000.

U Domu kulture u Guči 9-10. novembra 2000. godine održan je veoma posećen i uspeo naučno stručni skup pod nazivom UNAPREĐENJE PROIZVODNJE KROMPIRA U JUGOSLAVIJI. Organizator skupa je bio Institut za istraživanja u poljoprivredi SRBIJA, Beograd. Na skupu su saopštena 22 rada štampana u Arhivu za poljoprivredne nauke. Organizovan je i dobro pripremljen okrugli sto na temu UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I KONTROLE NAD PROIZVODNJOM SEMENSKOG KROMPIRA U JUGOSLAVIJI čiji autor i referent je bio dr Drago Milošević. Osim učesnika iz Srbije i Crne Gore bilo je učesnika iz Republike Srpske, Federacije BiH i Belgije.

Ključna tema skupa je bila semenarstvo krompira. Zato smo, još jednom, pokušali da ukažemo na jako loše stanje u ovoj oblasti kod nas, odnosno na velike probleme koje semenarstvu krompira pričinjavaju viroze krompira.

            Pored ostalog, mogle bi se istaći dve stvari kao alarmantne i ključne u ovom trenutku, koje su bile i centralna tema skupa. To je epidemijsko širenje nekrotičnog soja Y virusa krompira (Y-VKrN/Y-VKrNTN) i problemi koji usled toga dolaze (problemi u semenarstvu). To je detaljno predstavljeno u uvodnom referatu (Stanje i perspektive proizvodnje semenskog krompira u Jugoslaviji) i materijalu za za okrugli sto gde su evidentirani problemi u semenarstvu krompira i predložene mere njihovog rešavanja. 


PROGRAM

INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJA U POLJOPRIVREDI «SRBIJA»

pod pokroviteljstvom 

  • SAVEZNOG MINISTARSTVA ZA RAZVOJ, NAUKU I ŽIVOTNU SREDINU

  • SAVEZNOG MINISTARSTVA ZA POLJOPRIVREDU

  • MINISTARSTVA ZA NAUKU I TEHNOLOGIJU  REPUBLIKE SRBIJE

  • MINISTARSTVA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I VODOPRIVREDU CRNE GORE

  • MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

 organizuje

 

JUGOSLOVENSKI NAUČNO-STRUČNI SKUP

 

UNAPREĐENJE PROIZVODNJE KROMPIRA U JUGOSLAVIJI

 

   

 

 

 

 

Guča, Dom kulture

9-10.11.2000

 


Sreda, 8. novembar 2000.

16,00-20,00

Smeštaj učesnika u hotelu “Zlatna truba”


Četvrtak, 9 novembar 2000.

09,00-10,00 Registracija učesnika

Pre podne (10,00-14,00 časova)

 Predsedavajući: V. Janjić, J. Kišgeci, D. Milošević

 10,00-10,30

OTVARANJE SKUPA

Koktel sponzora

10,30-11,00

Predsedavajući: M. Mišović, D. Milošević, Ž. Ilin

11,00-11,20.

D. Milošević: Stanje i perspektive proizvodnje semenskog krompira u Jugoslaviji

 11,20-11,40

Ž. Bugarčić, D. Manojlović, S. Koprivica, Z. Vasiljević: Klasični i savremeni pravci u oplemenjivanju krompira

 11.40-12.00

N. Momirović, M. Mišović, Z. Broćić: Savremena tehnologija gajenja krompira za različite namene

 Pauza

12,00-12,15

 12,15-12,35

D. Milošević, M. Ivanović, V. Janjić. I. Perić, S. Jasnić: Zaštita krompira od bolesti, štetočina i korova

 12,35-12,55

Ž. Ilin, M. Đurovka, V. Marković., V. Sabadoš: Agrobiološke osnove za uspešnu proizvodnju krompira.

12,55-13,15

D. Milošević, M. Bratić: Proizvodnja bezvirusnog i osnovnog semenskog krompira u Jugoslaviji – stanje i mogućnosti

Diskusija

13,55-14,00  

Razgledanje izložbe sorti  i mehanizacije za krompir

Posle podne (16,00-20,00)

Prezentacija sponzora:

Proizvođači semenskog krompira

16,00-16,15. AGRICO, Holandija

16,15-16.30. G. KRUIZEN, Belgija

Proizvođači zaštitnih sredstava za krompir

16,15-16,25. HI “Župa”, Kruševac

16,25-16,35. Galenika-Fitofarmacija

Koktel sponzora

Predsedavajući: A. Radojičić, J. Džeferdanović, R. Mijović

17,00-20,00

Okrugli sto: UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I KONTROLE NAD PROIZVODNJOM SEMENSKOG KROMPIRA U JUGOSLAVIJI (D. Milošević)


 Petak, 10 novembar 2000.

 Pre podne (9,00-14,00 časova)

 Predsedavajući: M. Đurovka, N. Momirović, G. Dugalić

9,00-9,10

R. Pavlović S. Petrović, B. Zornić: Osnovne karakteristike proizvodnje semenskog krompira u moravičkom kraju

9,10-9,20

Z. Broćić, N. Momirović, B. Barčik, R. Đekić: Ispitivanje tehnologije gajenja i produktivnosti ranih sorata krompira

9,20-9,30

Ž. Bugarčić, R. Aboth Bugarčić, R. Đekić, J. Ivan: Ispitivanje rodnosti holandskih sorti krompira u različitim agroekološkim uslovima Srbije

 9,30-9,40

M. Đorđević: produktivnost nekih sorti krompira u leskovačkom regionu

9,40-9,50

Ž. Đukić, S. Milutinović, D. Mladenović: Varijabilnost produktivnih i kvalitativnih osobina nekih sorata krompira u agroekološkim uslovima Timočke krajine

9,50-10,00

J. Ćota, M. Španović: Ispitivanje pogodnosti uzgoja novih inostranih sorti krompira u uslovima sarajevske regije

10,00-10,10

V. Sabadoš, J. Ivan, M. Miletić, V. Kronić, LJ. Gorjanac: Rezultati proizvodnih ogleda krompira na području zapadne Bačke

 10,10-10,20

N. Momirović, M. Mišović, Z. Broćić, G. Gvozden, Ž. Radošević: Uticaj veličine međurednog rastojanja na prinos sorata krompira za industrijsku preradu

 10,20-10,40

Diskusija

 Pauza

Predsedavajući: Z. Broćić, M. Ivanović, I. Perić

 11,00-11,10

G. Dugalić, N. Momirović, Z. Broćić: Uticaj kombinovane primene Fertimag i NPK đubriva na promene agrohemijskih osobina zemljišta i prinos krompira

 11,10-11,20

D. Stevanović, S. Babić: Uticaj đubriva i kreča na prinos krompira na kiselim zemljištima Dragačeva

 11,20-11,30

M. Đorđević: Uticaj krečnog đubriva na prinos krompira

 11,30-11,40

D. Milošević, V. Čakarević, Z. Gavrilović, R. Dimitrijević: Značaj uzgoja otpornih sorti i primene fungicida u zaštiti krompira od plamenjače (Phytophthora infestans /Mont/ de Bary)

 11,40-11,50

G. Forgić, V. Sabadoš, J. Ivan: Efikasnost nekih insekticida pri suzbijanju krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata Say)

 11,50-12,00

Z. Jovović, M. Biberdžić, V. Spalević, D. Mitrović: Uticaj nekih herbicida i njihovih kombinacija na korove i prinos sjemenskog krompira

 12,00-12,10

Z. Klokočar-Šmit, D. Inđić, S. Belić, LJ. Bogavac:  Uticaj kvaliteta vode i mešanja insekticida i fungicida na fizičke osobine tank miksa u zaštiti krompira

12,10-12,20

M. Đorđević: Uticaj agroekoloških uslova na prinos i kvalitet krompira

 12,20-12.40

Diskusija

 

13,00 ZATVARANJE SKUPA


POZIV

 

        U ime Organizacionog i Programskog odbora pozivam Vas da učestvujete na naučno-stručnom skupu UNAPREĐENJE PROIZVODNJE KROMPIRA U JUGOSLAVIJI koji će se održati u periodu 9.-10.11.2000. godine u Guči.

        Naučno-stručni skup se dešava u vreme kada je u semenarstvu krompira kod nas veoma loše stanje. Ako je seme «izvor života», a zdrav semenski krompir prvi uslov za postizanje visokih i stabilnih prinosa, onda skup treba iskoristiti da se semenarstvo kao osnova uspešne proizvodnje krompira dovede na nivo primeren vremenu i znanju kojim raspolažemo u toj oblasti.

        Posebno apelujem na proizvođače semenskog krompira da iskoriste jedinstvenu priliku da možda jednom prisustvuju skupu kome je prvenstven zadatak da obradi proizvodnju semenskog krompira kao ključni segment bitan za unapređenje ukupne proizvodnje krompira. Zato smo i organizovali i okrugli sto na temu UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I KONTROLE NAD PROIZVODNJOM SEMENSKOG KROMPIRA U JUGOSLAVIJI. Vreme je da promenimo navike i radimo kao sav normalan svet.

        Pozivam sve istraživače, naučne i stručne radnike, proizvođače semenskog i drugog krompira, inspektore za seme i sadni materijal i granične službe za zaštitu bilja i sve koje interesuje ova problematika da prisustvuju skupu i doprinesu njegovoj uspešnoj realizaciji.

        Vidimo se u Guči 9. i 10. novembra 2000. godine.

 Predsednik Programskog odbora

Dr Drago Milošević

 


 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 20-01-2011