Poljoprivreda                       zaštita maline                            zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

ZAŠTITA MALINE OD BOLESTI I ŠTETOČINA

 

Osnovni principi u zaštiti biljaka od bolesti, štetočina i korova su dati na posebnoj stranici ove prezentacije. Pre nego se pristupi primeni pesticida (hemijskih sredstava za zaštitu biljaka) treba se podsetiti na osnovne principe kojih se treba pridržavati. U tom delu ćete naći dosta toga što Vam je potrebno kako bi uspešno i racionalno koristili sredstva za zaštitu bilja, štitili sebe, druge i ostali koristan živi svet. Ovde dajemo orjentacioni program zaštite maline od bolesti i štetočina.

Vreme tretiranja

Bolesti i štetočine koje se suzbijaju Preparat Napomena
  • Zimsko prskanje koje se obavlja pred kretanje vegetacije
I - protiv prezimljujućih formi insekata

F-bolesti (sušenje izdanaka, uvenuće pupoljaka, smeđa pegavost lišća)

I - Galpar, Zimotox, Slopar oil, Oleo ultracid, Oleo suprathion, Oleo methion

F - Bakarni oksihlorid, Bakrocid, Bakarni kreč, Kupragrin, Blauvit 

Izvodi se pri temperaturi iznad 7oC

Okupati izdanke

  • Prvo prskanje kojje se obavlja u vreme pojave prvih listova
I - štetočine (malinina buba, cvetojed i lisne vaši)

F-bolesti (sušenje izdanaka, uvenuće pupoljaka, smeđa pegavost lišća)

I - Tiocid, Talstar, Fenarat, Omite, Demitan

 

F - Bakarni oksihlorid, Bakrocid, Bakarni kreč, Kupragrin, Blauvit

  • Drugo prskanje koje se obavlja pred cvetanje (dok su cvetovi zatvoreni)
I - štetočine (malinina buba, cvetojed i lisne vaši)

 

F-bolesti 

I - Basudin, Diazinon, Fenitrotion, Akotion, Cipkord, Cipermetrin

 

F - Ditan, Mankogal, Kupragrin, Blauvit, Venturin

  • Treće prskanje u vreme otvaranja prvih cvetova
I - štetočine 

 

F-bolesti 

 

G- grinje

I - Nurell D, Ultracid, Basudin, Diazinon

 

F - Quadris, Curzate, Ditan, Benomil, Venturin

 

G - Ortus, Tionex, Tiocid, Demitan

  • Četvrto prskanje 15 dana od pojave prvih cvetova. Obavezno prskanje obaviti u večernjim časovima, a pri tome obavestiti pčelare
F - Trulež cvetova i plodova i bolesti lista i stabla F - Ronilan, Mythos, Switch, Teldor
  • Prvo prskanje posle berbe (posle uklanjanja starih izdanaka)
F - bolesti

 

I - insekti

 G- grinje

F - Ditan, Mankogal, Quadris, Benomil, Bakarni oksihlorid, Bakrocid, Blauvit, Kupragrin

I - Tiocid, Sistemin, Cipkord, Nurell D

G - Demitan, Ortus,

  • Drugo prskanje posle berbe polovinom oktobra
F - bolesti izdanaka F - Bordovska čorba, Blauvit, Šampion

 

I - suzbijanje insekata

F - suzbijanje bolesti

G - suzbijanje grinja

 

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 20-01-2011