Poljoprivreda - biljna proizvodnja - zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

OVAJ PROSTOR JE REZERVISAN ZA PONUDU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ILI

PROIZVODA ZA POTREBE POLJOPRIVREDE

 

PONUĐAČ PROIZVOD KOLIČINA
     
     

 

 

knjiga - zaštita krompira/book - potato protection - diseases, pests, weeds and potato seed production

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 15-01-2011