Poljoprivreda - biljna proizvodnja - zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

Krompir (1554)

 

Krompir je prvi put uneo u Evropu Španski osvajač Pizarro koji ga je doneo iz Južne Amerike  gdje se uzgajao dugo u Andima Čilea i Perua. Nekoliko godina kasnije unesden je na Britanska ostrva (Walter Raleigh). Preko nekih zemalja širio se Evropom postajući posebno značajan u Irskoj i Njemačkoj.

 

Valerie-Anne Giscard dEstaing, Young Mark (1993): Inventions and Discoveries 1993. Compagnie Douze-12, New York,  

 

 

Krompir (Solanum tuberosum L.) je poreklom je iz južnoameričkih Anda,  gde se za ljudsku ishranu koristi od prije 8 000 godina. U carstvu Inka je bio glavna hrana i njemu su se od strane vladara upriličavale ceremonije za vreme sadnje i vađenja. U području Anda i Čilea ima preko 160 vrsta iz roda Solanum sa 24, 36, 48, 60 i 72 hromozoma. Neke od njih rastu čak i između 4500-4800 m nadmorske visine. Najzastupljenija vrsta u proizvodnji je Solanum tuberosum ssp. tuberosum (Solanum tuberosum ssp. eutuberosum), tetraploid sa 48 hromozoma.

            Krompir se u Evropi uzgaja od 1565. godine. Na područje sadašnje Jugoslavije, u Banat i Bačku, krompir donose  Nemci  oko 1759. godine. Odatle, u ovčarsko-kablarsku klisuru, u manastir Blagoveštenje, krompir donose kaluđeri iz Srema oko 1782. godine

 

 Milošević D (1998): Bolesti krompira sa osnovama semenarstva. «Draganić» i Institut «Srbija»

 

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 15-01-2011