Šta su rekli o knjizi

 

 

 

Izvod iz recenzije:

            ....Takođe, prvi put u našoj literaturi veoma kompetentno i stručno je opisana tehnologija proizvodnje semenskog krompira, kao i načini dobijanja početnog klonskog i super elitnog materijala i načini njegovog kontrolisanog umnožavanja do kategorije "komercijalnog semenskog krompira" za proizvodnju konzumnog.

Knjiga se može preporučiti kao izvanredni stručni priručnik za agronome i proizvođače krompira, a i kao uxbenik za specijalističke studije.

Posebnu vrednost knjiga đe predstavqati kao svakodnevni priručnik za ovlašćene službe koje se bave kontrolom nad proizvodnjom semenskog krompira.....

 Prof. dr Milojko Ranković

 

 

Izvod iz recenzije:

...Jezik kojim je rukopis pisan odgovara savremenom, usvojenom književnom jeziku, stil pisanja je jasan, razumqiv i korektan. To sve omogućava da se rukopis sa lakoćom čita, razume i prihvati njegov sadržaj.

            Rukopis će korisno poslužiti studentima Poqoprivrednog, a i studentima drugih fakulteta, koji su zainteresovani za oblast biqne patologije. Rukopis će takođe poslužiti kao značajan izvor podataka za stručnjake koji rade u proizvodnji i fitofarmaceutskoj industriji i drugim oblastima poqoprivrede uopšte.

            Na kraju dr Dragu Miloševiću treba odati priznanje za njegovo odlično poznavanje fitopatološke struke, njegovu sposobnost, istrajnost i izuzetne napore, ugrađene u rukopis "Bolesti krompira sa osnovama sjemenarstva".

Prof. dr Mirko Ivanović

 

 

Izvod iz recenzije:

     ...Monografija obuhvata sva najznačajnija dostignuća i saznanja iz tematike bolesti krompira i semenarstva. Ova knjiga je naročito značajna za agronome i proizvođače semenskog krompira jer ukazuje na problem bolesti kod nas i u svetu i daje predlog i rešenja za proizvodnju zdravog semenskog krompira. Monografiju pored stručnjaka usko vezanih za proizvodnju krompira može da koriste studenti Poqoprivrednog fakulteta redovnih i poslediplomskih studija kao dopunski materijal za njihovo obrazovanje, agronomi i svi drugi koji se bave proizvodnjom krompira.

Prof. dr Stevan Jasnić