SORTE KROMPIRA

 

 

DEZIRE (DESIREE)

Dužina vegetacionog perioda

 -srednje kasna sorta.

Krtole

-izduženo-ovalnog oblika, crvene pokožice, svetložutog mesa; okca srednje duboka.

Ostale karakteristike

-veoma adaptivna sorta, otporna na sušu; dobro se čuva; sadržaj suve materije prilično visok; cvetovi svetle crvenoljubičaste boje; prilično osetljiva prema plamenjači lista, slabije osetljiva prema plamenjači krtola.

 

DEZIRE

 


 

KENEBEK (KENNEBEC) 

Dužina vegetacionog perioda

  -srednje stasna sorta.

Krtole

  -ovalnog oblika, svetložute pokožice, belog mesa i plitkih okaca.
Ostale karakteristike
-odlična je za kuvanje i preradu u pire; sadržaj suve materije je visok; krtole brzo pozelene kada se izloži svetlosti; cvet bele boje; srednje otporna prema plamenjači lista, osetljiva prema plamenjači krtola. 
 

KENEBEK

 


 

KONDOR
Dužina vegetacionog perioda

-srednje rana sorta. 

Krtole

   -izduženo-ovalnog oblika, veoma krupne; pokožica crvene, a meso bledožute boje; okca srednje duboka.
Ostale karakteristike
 -veoma adaptivna i visokoprinosna sorta; daje manji broj veoma krupnih krtola; pogodna za stonu upotrebu; sadržaj suve materije srednji do nizak; cvet je crvenoljubičaste boje; prilično otporna na plamenjaču lista, stabla i krtola.
 

KONDOR

 

 


 

JERLA (JAERLA) 

Dužina vegetacionog perioda

 -rana sorta.

Krtole

 -veoma krupne, izduženo-ovalnog oblika; pokožica i meso bledožute boje; okca prilično plitka. 
Ostale karakteristike
 -veoma prinosna sorta; sadržaj suve materije nizak do veoma nizak; rane tuberizacije, pogodna za proizvodnju ranog krompira; cvet bele boje; srednje otporna prema plamenjači lista i krtola.
 

JERLA

 


 

KLEOPATRA (CLEOPATRA) 

Dužina vegetacionog perioda

 -rana sorta. 

Krtole

 -ovalnog oblika, glatke crvene pokožice, bledožutog mesa i plitkih okaca.
Ostale karakteristike
 -ima srednji do nizak sadržaj suve materije; pogodna za korišćenje u doma}instvu i za preradu u čips i pomfrit; cvet jako svetle crvenoljubičaste boje; osetljiva prema plamenjači lista, otpornija prema plamenjači krtola.
 

KLEOPATRA

 


 

BRAJT (BRIGHT) 

Dužina vegetacionog perioda

 -srednje rana do srednje kasna sorta.

Krtole

 -okruglo-ovalne, bledožute pokožice i belog mesa; okca plitka.

Ostale karakteristike

 -pogodna za proizvodnju čipsa i pomfrita; ne menja boju prilikom kuvanja.

 

 


 

RAJA

Dužina vegetacionog perioda

   -srednje rana do srednje kasna sorta.

Krtole

 -ovalnog oblika, crvene pokožice, žutog mesa i plitkih okaca.
Ostale karakteristike
 -otporna prema plamenjači lista; sadržaj suve materije visok; pogodna za proizvodnju čipsa. 
 

 


 

AGRIJA (AGRIA) 

Dužina vegetacionog perioda

  -srednje kasna sorta

Krtole

 -izduženo-ovalne, krupne; pokožica žuta, a meso tamnožuto; okca plitka.
Ostale karakteristike
  -veoma prinosna sorta, pogodna za preradu u pomfrit, čips, pire i za stonu upotrebu; osrednji do visok sadržaj suve materije; cvet bele boje; srednje osetljiva prema plamenjači lista, slabije osetljiva prema plamenjači krtola.
 

AGRIJA

 


 

RIVIERA (RIVIERA) 

Dužina vegetacionog perioda

  -veoma rana sorta

Krtole

 -ovalne; meso svetlo-žuto.
Ostale karakteristike
  -veoma prinosna sorta, pogodna za preradu u pomfrit, čips, pire i za stonu upotrebu; osrednji do visok sadržaj suve materije; cvet bele boje; srednje osetljiva prema plamenjači lista, slabije osetljiva prema plamenjači krtola.
 

RIVIERA

 


 

Početak stranice