KARERA (CARRERA)

Dužina vegetacionog perioda

Krtole

Ostale karakteristike
 

 

KARERA

 


 

LIZETA (LISETA) 

Dužina vegetacionog perioda

Krtole

Ostale karakteristike
 

 

LIZETA

 


 

INOVATOR 

Dužina vegetacionog perioda

Krtole

Ostale karakteristike
 

INOVATOR

 


 

AMOROZA (AMOROSA) 

Dužina vegetacionog perioda

Krtole

Ostale karakteristike
 

AMOROZA

 


 

FRIZIJA (FEISIA) 

Dužina vegetacionog perioda

 -srednje kasna do kasna sorta.

Krtole

 -srednje kasna do kasna sorta.

Ostale karakteristike

 -srednje kasna do kasna sorta.

 

FRIZIJA

 


 

MORENE 

Dužina vegetacionog perioda

 -srednje kasna do kasna sorta.

Krtole

 -srednje kasna do kasna sorta.

Ostale karakteristike

 -srednje kasna do kasna sorta.

 

MORENE

 


 

FABULA

Dužina vegetacionog perioda

Krtole

Ostale karakteristike

 

FABULA

 


 

KARLITA (CARLITA)

Dužina vegetacionog perioda

Krtole

Ostale karakteristike

 

 

 

 


 

ARNOVA

Dužina vegetacionog perioda

Krtole

Ostale karakteristike
 

ARNOVA