ZAŠTITA VOĆAKA OD BOLESTI, ŠTETOČINA I KOROVA

PRIMENA PESTICIDA

 

 

Početkom 2016 godine štampana je veoma korisna knjiga iz oblasti integralne zaštite voćaka i vinove loze od bolesti, štetočina i korova pod nazivom PRIMENA PESTICIDA U ZAŠTITI VOĆAKA I VINOVE LOZE

Knjiga je bogato ilustrovana slikama simptoma bolesti i štetočina svih voćnih vrsta (292 fotografije).

O sadržaju

O autorima

Primena pesticida u zaštiti voćaka i vinove loze

zaštita krompira

Knjige možete poručiti na telefon 063/8 441 258