Poljoprivreda - biljna proizvodnja - zaštita bilja

POLJOPRIVREDA

ZAŠTITA BILJA

KROMPIR

VOĆARSTVO

VINOGRADARSTVO

POVRTARSTVO

UKRASNE BILJKE

SORTE I HIBRIDI

SEMENARSTVO

SADNI MATERIJAL

MEHANIZACIJA

ŠUMSKI PROIZVODI

PRERADA

BOLESTI BILJAKA

ŠTETOČINE BILJAKA

KOROVI

ISHRANA BILJAKAPESTICIDI

LITERATURAPONUDA

POTRAŽNJA

GALERIJA SLIKA

VESTI

O NAMA

 

 

 

 

 

 

 

ZAŠTITA VOĆAKA OD BOLESTI, ŠTETOČINA I KOROVA

PRIMENA PESTICIDA

 

 

Početkom 2016 godine štampana je veoma korisna knjiga iz oblasti integralne zaštite voćaka i vinove loze od bolesti, štetočina i korova pod nazivom PRIMENA PESTICIDA U ZAŠTITI VOĆAKA I VINOVE LOZE

Knjiga je bogato ilustrovana slikama simptoma bolesti i štetočina svih voćnih vrsta (292 fotografije).

O sadržaju

O autorima

 

Primena pesticida u zaštiti voćaka i vinove loze

 

zaštita krompira

Knjigu možete poručiti na telefon 063/8 441 258

 

Copyright © 2002 DM

Poslednja promena: 25-03-2016